Detail publikace

Business Rules Definition for Decision Support System Using Matrix Grammar

ZÁMEČNÍKOVÁ Eva a KRESLÍKOVÁ Jitka. Business Rules Definition for Decision Support System Using Matrix Grammar. Acta Informatica Pragensia, roč. 5, č. 1, s. 72-81. ISSN 1805-4951. Dostupné z: http://aip.vse.cz/index.php/aip
Název česky
Definice podnikových pravidel pro systém pro podporu rozhodování s použitím maticových gramatik
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Tento článek se zabývá formalizací podnikových pravidel pomocí formální gramatiky. Vstupní data jsou zpracována pomocí komplexních platforem, které umožňují zpracování vysokofrekvenčních dat v téměř reálném čase. Rozhodovací proces je součástí zpracování komplexních platforem. Pro popis definice rozhodovacího procesu jsou použita podniková pravidla.

Pro formalizaci jsme se rozhodly využít maticové gramatiky. Použití těchto gramatik je velmi přirozené, struktura pravidel a jejich přepisování je velmi podobná jak pro gramatiky, tak pro podniková pravidla. Maticové gramatiky navíc umožňují simulaci závislostí a korelací mezi pravidly.
Výsledkem této práce je popis systému pro podporu rozhodování pomocí maticové gramatiky. Tento systém slouží jako podpora pro rozhodovací proces v komplexní platformě. Řešení může přispět ke zrychlení rozhodovacího procesu a k formální verifikaci tohoto systému.
Rok
2016
Strany
72-81
Časopis
Acta Informatica Pragensia, roč. 5, č. 1, ISSN 1805-4951
Vydavatel
Vysoká škola ekonomická v Praze
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11122,
   author = "Eva Z\'{a}me\v{c}n\'{i}kov\'{a} and Jitka Kresl\'{i}kov\'{a}",
   title = "Business Rules Definition for Decision Support System Using Matrix Grammar",
   pages = "72--81",
   journal = "Acta Informatica Pragensia",
   volume = 5,
   number = 1,
   year = 2016,
   ISSN = "1805-4951",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11122"
}
Nahoru