Detail publikace

Summary report for 2015 of project "Software development of CAD systems and 3D data visualization applications"

PEČIVA Jan, MILET Tomáš, TÓTH Michal, STARKA Tomáš a KOBRTEK Jozef. Summary report for 2015 of project "Software development of CAD systems and 3D data visualization applications". Brno, 2015.
Název česky
Souhrnná zpráva za rok 2015 z projektu "Vývoj softwaru v oblasti CAD systémů, 3D grafiky a vizualizace grafických scén"
Typ
souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
Jazyk
angličtina
Autoři
Pečiva Jan, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Milet Tomáš, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Tóth Michal, Ing. (UPGM FIT VUT)
Starka Tomáš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Kobrtek Jozef, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Klíčová slova

zobrazování 3D scény, stínová tělesa

Abstrakt

Souhrnná zpráva z projektu za období 2015 popisuje výzkum a výsledky dosažené tento rok. Zaměřuje se především na zkoumanou oblast 3D vizualizací a vizualizace stínů na web platformě za využití WebGL technologie.

Rok
2015
Strany
1-4
Místo
Brno, CZ
Soubory
Nahoru