Detail publikace

Evolution of Generic Square Calculations in Cellular Automata

BIDLO Michal. Evolution of Generic Square Calculations in Cellular Automata. In: Proceedings of the 8th International Joint Conference on Computational Intelligence - Volume 3: ECTA. Porto: SciTePress - Science and Technology Publications, 2016, s. 94-102. ISBN 978-989-758-201-1. Dostupné z: http://www.scitepress.org/DigitalLibrary/PublicationsDetail.aspx?ID=fUDdabZdceo=&t=1
Název česky
Evoluce generických výpočtů druhé mocniny v celulárních automatech
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Článek se zabývá návrhem uniformních vícestavových jednorozměrných celulárních automatů pomocí evolučních algoritmů a jejich aplikacemi v oblasti generických výpočtů. Jako případová studie byla zvolena úloha druhých mocnin přirozených čísel. Hlavní myšlenka použité návrhové techniky je založena na reprezentaci přechodových funkcí celulárních automatů pomocí podmínkových pravidel, což umožňuje návrh takových automatů, pro které dosud konvenční techniky selhávaly. Příspěvek prezentuje sady experimentů s analýzami různých nastavení návrhového systému. Výsledky ukazují, že je takto možné získat řadu různých generických postupů výpočtu druhých mocnin v celulárních automatech využívajících pouze lokálních interakcí buněk. Některá řešení představená v článku demonstrují inovativní vlastnosti výsledných celulárních automatů ve srovnání s dosud známými přístupy.

Rok
2016
Strany
94-102
Sborník
Proceedings of the 8th International Joint Conference on Computational Intelligence - Volume 3: ECTA
Konference
International Conference on Evolutionary Computation Theory and Applications 2016, Porto, PT
ISBN
978-989-758-201-1
Vydavatel
SciTePress - Science and Technology Publications
Místo
Porto, PT
DOI
UT WoS
000393153900009
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11150,
  author = "Michal Bidlo",
  title = "Evolution of Generic Square Calculations in Cellular Automata",
  pages = "94--102",
  booktitle = "Proceedings of the 8th International Joint Conference on Computational Intelligence - Volume 3: ECTA",
  year = 2016,
  location = "Porto, PT",
  publisher = "SciTePress - Science and Technology Publications",
  ISBN = "978-989-758-201-1",
  doi = "10.5220/0006064800940102",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11150"
}
Nahoru