Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Comparison of FPNNs Approximation Capabilities

KRČMA Martin, KOTÁSEK Zdeněk, LOJDA Jakub a KAŠTIL Jan. Comparison of FPNNs Approximation Capabilities. In: Proceedings of the Work in progress Session held in connection with DSD 2016. Limassol: Johannes Kepler University Linz, 2016, s. 1-2. ISBN 978-3-902457-46-2.
Název česky
Srovnání aproximační síly modelů FPNN a jejich spotřeby zdrojů FPGA
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Krčma Martin, Ing. (UPSY FIT VUT)
Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT)
Lojda Jakub, Ing. (UPSY FIT VUT)
Kaštil Jan, Ing. (UPSY FIT VUT)
Abstrakt
Publikace se zabývá srovnáním aproximační síly modelů FPNN a jejich spotřeby zdrojů FPGA. Zabývá se různými typy FPNN s ohledem na jejich aproximační schopnosti, které porovnává.
Rok
2016
Strany
1-2
Sborník
Proceedings of the Work in progress Session held in connection with DSD 2016
Konference
19th Euromicro Conference on Digital Systems Design, Limassol, CY
ISBN
978-3-902457-46-2
Vydavatel
Johannes Kepler University Linz
Místo
Limassol, CY
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11163,
   author = "Martin Kr\v{c}ma and Zden\v{e}k Kot\'{a}sek and Jakub Lojda and Jan Ka\v{s}til",
   title = "Comparison of FPNNs Approximation Capabilities",
   pages = "1--2",
   booktitle = "Proceedings of the Work in progress Session held in connection with DSD 2016",
   year = 2016,
   location = "Limassol, CY",
   publisher = "Johannes Kepler University Linz",
   ISBN = "978-3-902457-46-2",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11163"
}
Nahoru