Detail publikace

Effectiveness of Approaches for Rail Candidates Detection and Verification of the SVM

MUSIL Marek. Effectiveness of Approaches for Rail Candidates Detection and Verification of the SVM. In: ICTIC - Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences. Volume 5 Issue 1. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2016, s. 152-156. ISBN 978-80-554-1196-5. Dostupné z: http://www.ictic.sk/archive/?vid=1&aid=2&kid=50501-285
Název česky
Účinnost přístupu detekce kandidátů na kolejnice a ověření SVM
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Musil Marek, Ing. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

Detekce kandidátů na kolejnice je primární úlohou v železničních systémech založených na rozpoznávání v obrázcích pořízených kamerou umístěné na palubě lokomotivy. Za účelem snížení náročnosti klasifikace, účinné a spolehlivé generování kandidátů hraje velkou roli a to bez předání odpovědnosti dalším klasifikačním blokům. Existují dvě možnosti. Kvůli složitému prostředí podél trati, pixel-per-pixel metody jsou zavrhovány. Druhou možností je vyšetřování okolí pixelu.
V tomto článku je prezentováno srovnání mezi dvěma odlišnými přístupy pro detekci kandidátů na kolejnice, každý z nich reprezentuje jednu ze základních skupin. Představujeme zjištění, že užití SVM je více účinné než užití metod založených na pixel-per-pixel.

Rok
2016
Strany
152-156
Sborník
ICTIC - Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences
Řada
Volume 5 Issue 1
Konference
ICTIC 2016, an International Virtual Conference, Žilina, SK
ISBN
978-80-554-1196-5
Vydavatel
Žilinská univerzita v Žiline
Místo
Žilina, SK
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11174,
  author = "Marek Musil",
  title = "Effectiveness of Approaches for Rail Candidates Detection and Verification of the SVM",
  pages = "152--156",
  booktitle = "ICTIC - Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences",
  series = "Volume 5 Issue 1",
  year = 2016,
  location = "\v{Z}ilina, SK",
  publisher = "University of \v{Z}ilina",
  ISBN = "978-80-554-1196-5",
  doi = "10.18638/ictic.2016.5.1",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11174"
}
Nahoru