Detail publikace

Scheduling and Synchronization on Multicores

RIŠA Michal. Scheduling and Synchronization on Multicores. In: Sborník příspěvků Česko-slovenského semináře pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & diagnostika. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2016, s. 10-13. ISBN 978-80-214-5376-0. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/events/pad2016/download/sbornik_pad_2016.en
Název česky
Plánování a synchronizace na vícejádrových platformách
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Riša Michal, Ing. (UPSY FIT VUT)
URL
Klíčová slova
plánování, synchronizace, vícjadrová platforma
Abstrakt
Tento článek prezentuje motivaci, základní termíny, principy a problémy aplikací na multicore platformách. Dále v krátkosti shrnuje state-of-the-art následovaný shrnutím diplomové práce. Pak jsou probrány myšlenky připravované disertační práce, například směry výzkumu, cíle výzkumu, plán dosažení cílů, detaily výzkumných otázek a hypotéza výzkumu. Nakonec jsou shrnuty metody metody a nástroje k dosažení cílů výzkumu.
Rok
2016
Strany
10-13
Sborník
Sborník příspěvků Česko-slovenského semináře pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & diagnostika
Konference
Počítačové architektury a diagnostika 2016, Bořetice, CZ
ISBN
978-80-214-5376-0
Vydavatel
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11187,
   author = "Michal Ri\v{s}a",
   title = "Scheduling and Synchronization on Multicores",
   pages = "10--13",
   booktitle = "Sborn\'{i}k p\v{r}\'{i}sp\v{e}vk\r{u} \v{C}esko-slovensk\'{e}ho semin\'{a}\v{r}e pro studenty doktorsk\'{e}ho studia Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury \& diagnostika",
   year = 2016,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   ISBN = "978-80-214-5376-0",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11187"
}
Soubory
Nahoru