Detail publikace

A Study on Performance of Levenberg-Marquardt and CMA-ES Optimization Methods for Atlas-based 2D/3D Reconstruction

KLÍMA Ondřej, CHROMÝ Adam, ZEMČÍK Pavel, KLEPÁRNÍK Petr a ŠPANĚL Michal. A Study on Performance of Levenberg-Marquardt and CMA-ES Optimization Methods for Atlas-based 2D/3D Reconstruction. In: 14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2016 Brno, Czech Republic, 5-7 October 2016. Brno / Lednice: Elsevier Science, 2016, s. 121-126. ISSN 2405-8963.
Název česky
Srovnání výkonnosti Levenberg-Marquardtovy a CMA-ES optimalizační metody pro účely 2D/3D rekonstrukce založené na anatomických modelech
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíma Ondřej, Ing. (UPGM FIT VUT)
Chromý Adam, Ing., Ph.D. (FEKT VUT)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Klepárník Petr, Ing. (UPGM FIT VUT)
Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Abstrakt
Studie se zabývá srovnáním výkonnosti naší dříve publikované metody pro elastickou 2D/3D registraci založené na Levenberg-Marquardtově optimalizaci s metody využívajícími CMA a CMSA evoluční strategie. Cílem srovnávaných registračních metod je rekonstrukce 3D modelů kostí pacientů z malých sad obyčejných 2D RTG snímků, které je dosaženo zarovnáním deformovatelného anatomického modelu kosti na RTG snímky. Srovnání je zaměřeno na přesnost a rychlost zkoumaných metod. Výsledky byly dosaženy za využití velkého testovacího souboru obsahujícího virtuální RTG snímky. Studie ukazuje, že naše rekonstrukční metoda je několikrát rychlejší ve srovnání s přístupy založenými na evolučních strategiích, zatímco přesnost zůstává zachována. Pro urychlení rekonstrukčního procesu byly některé části experimentální aplikace akcelerovány pomocí grafického hardware. Mediánová chyba naší metody byla 1.12mm a mediánový čas rekonstrukce byl 7.2s. Mediánové časy dosažené CMA-ES a CMSA-ES metodami činily 48.5s a 138.5s.
Rok
2016
Strany
121-126
Časopis
IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER), č. 25, ISSN 2405-8963
Sborník
14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2016 Brno, Czech Republic, 5-7 October 2016
Konference
14th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems, Brno/Lednice, CZ
Vydavatel
Elsevier Science
Místo
Brno / Lednice, CZ
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11214,
  author = "Ond\v{r}ej Kl\'{i}ma and Adam Chrom\'{y} and Pavel Zem\v{c}\'{i}k and Petr Klep\'{a}rn\'{i}k and Michal \v{S}pan\v{e}l",
  title = "A Study on Performance of Levenberg-Marquardt and CMA-ES Optimization Methods for Atlas-based 2D/3D Reconstruction",
  pages = "121--126",
  booktitle = "14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2016 Brno, Czech Republic, 5-7 October 2016",
  journal = "IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER)",
  number = 25,
  year = 2016,
  location = "Brno / Lednice, CZ",
  publisher = "Elsevier Science",
  ISSN = "2405-8963",
  doi = "10.1016/j.ifacol.2016.12.021",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11214"
}
Nahoru