Detail publikace

Deep Neural Networks and Hidden Markov Models in i-vector-based Text-Dependent Speaker Verification

ZEINALI Hossein, BURGET Lukáš, SAMETI Hossein, GLEMBEK Ondřej a PLCHOT Oldřich. Deep Neural Networks and Hidden Markov Models in i-vector-based Text-Dependent Speaker Verification. In: Proceedings of Odyssey 2016, The Speaker and Language Recognition Workshop. Bilbao: International Speech Communication Association, 2016, s. 24-30. ISSN 2312-2846. Dostupné z: http://www.odyssey2016.org/papers/pdfs_stamped/63.pdf
Název česky
Hluboké neuronové sítě a skryté Markovovy modely v i-vektorovém systému pro ověřování mluvčího závislém na textu
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Zeinali Hossein, Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Sameti Hossein (SHARIF)
Glembek Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

Článek pojednává o hlubokých neuronových sítích a skrytých Markovovych modelech v i-vektorovém systému pro ověřování mluvčího závislém na textu.

Rok
2016
Strany
24-30
Časopis
Proceedings of Odyssey: The Speaker and Language Recognition Workshop, roč. 2016, č. 6, ISSN 2312-2846
Sborník
Proceedings of Odyssey 2016, The Speaker and Language Recognition Workshop
Konference
Odyssey 2016, Bilbao, ES
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Bilbao, ES
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11220,
  author = "Hossein Zeinali and Luk\'{a}\v{s} Burget and Hossein Sameti and Ond\v{r}ej Glembek and Old\v{r}ich Plchot",
  title = "Deep Neural Networks and Hidden Markov Models in i-vector-based Text-Dependent Speaker Verification",
  pages = "24--30",
  booktitle = "Proceedings of Odyssey 2016, The Speaker and Language Recognition Workshop",
  journal = "Proceedings of Odyssey: The Speaker and Language Recognition Workshop",
  volume = 2016,
  number = 06,
  year = 2016,
  location = "Bilbao, ES",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "2312-2846",
  doi = "10.21437/Odyssey.2016-4",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11220"
}
Nahoru