Detail publikace

Evolutionary Functional Approximation of Circuits Implemented into FPGAs

VAŠÍČEK Zdeněk, MRÁZEK Vojtěch a SEKANINA Lukáš. Evolutionary Functional Approximation of Circuits Implemented into FPGAs. In: 2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence. Athens: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 1-8. ISBN 978-1-5090-4240-1.
Název česky
Funkční aproximace obvodů pro FPGA založená na evolučním algoritmu
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

V řadě aplikacích je možné akceptovat malou odchylku na výstupu, pokud dosáhneme významného vylepšení plochy, výkonu nebo energetické účinnosti. Tento přístup je výhodný také pro aplikace pro obvody FPGA. Tento článek popisuje automatickou metodu, která aproximuje obvodové prvky, které jsou vícekrát implementovány v FPGA akcelerátoru. Tato aproximace vychází z plně funkčního obvodu popsaného na úrovni hradel, který je aproximován s využitím Kartézského genetického programování (CGP) respektující omezení a chybovou metriku zadané uživatelem. Poté jsou navržené obvody implementovány v FPGA s využitím standardních syntézních nástrojů. Bylo využito pěti různých nástrojů, které syntetizují obvody vytvořené pomocí CGP an úrovni hradel do úrovně lookup tabulek FPGA. Navržená metoda byla ověřena na úloze aproximace 8-bitové sčítačky, 8-bitové násobičky a 9- a 25-ti vstupých mediánů.

Rok
2016
Strany
1-8
Sborník
2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence
Konference
IEEE Symposium Series on Computational Intelligence 2016, Athens, GR
ISBN
978-1-5090-4240-1
Vydavatel
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Místo
Athens, GR
DOI
UT WoS
000400488302079
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11243,
  author = "Zden\v{e}k Va\v{s}\'{i}\v{c}ek and Vojt\v{e}ch Mr\'{a}zek and Luk\'{a}\v{s} Sekanina",
  title = "Evolutionary Functional Approximation of Circuits Implemented into FPGAs",
  pages = "1--8",
  booktitle = "2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence",
  year = 2016,
  location = "Athens, GR",
  publisher = "Institute of Electrical and Electronics Engineers",
  ISBN = "978-1-5090-4240-1",
  doi = "10.1109/SSCI.2016.7850173",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11243"
}
Soubory
Nahoru