Detail publikace

Stokes system with solution-dependent threshold slip boundary conditions: Analysis, approximation and implementation

HASLINGER Jaroslav, KUČERA Radek, ŠÁTEK Václav a SASSI Taoufik. Stokes system with solution-dependent threshold slip boundary conditions: Analysis, approximation and implementation. Mathematics and Mechanics of Solids, roč. 2018, č. 23, s. 294-307. ISSN 1081-2865. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1081286517716222
Název česky
Stokesova úloha se závislým řešením na prahovém prokluzu: analýza, aproximace a implementace
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Haslinger Jaroslav (UK)
Kučera Radek, prof. RNDr., Ph.D. (VŠB-TUO)
Šátek Václav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Sassi Taoufik, prof. (Université Caen Normandie)
URL
Abstrakt
Článek se zabývá problematikou Stokesovy úlohy s prokluzem na hranici Navierova typu. Podrobněji se v článku rozebere analýza pomocí pevněbodové formulace úlohy, diskretizace úlohu s využitím P1bubble/P1 element a konvergence řešení.
Rok
2018
Strany
294-307
Časopis
Mathematics and Mechanics of Solids, roč. 2018, č. 23, ISSN 1081-2865
Vydavatel
SAGE Publications
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11250,
  author = "Jaroslav Haslinger and Radek Ku\v{c}era and V\'{a}clav \v{S}\'{a}tek and Taoufik Sassi",
  title = "Stokes system with solution-dependent threshold slip boundary conditions: Analysis, approximation and implementation",
  pages = "294--307",
  journal = "Mathematics and Mechanics of Solids",
  volume = 2018,
  number = 23,
  year = 2018,
  ISSN = "1081-2865",
  doi = "10.1177/1081286517716222",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11250"
}
Nahoru