Detail publikace

Lossy Compression of 3-D Statistical Shape and Intensity Models of Femoral Bones Using JPEG 2000

KLÍMA Ondřej, BAŘINA David, KLEPÁRNÍK Petr, ZEMČÍK Pavel, CHROMÝ Adam a ŠPANĚL Michal. Lossy Compression of 3-D Statistical Shape and Intensity Models of Femoral Bones Using JPEG 2000. In: 14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2016 Brno, Czech Republic, 5-7 October 2016. Brno / Lednice: Elsevier Science, 2016, s. 115-120. ISSN 2405-8963.
Název česky
Ztrátová komprese 3-D statistických modelů tvaru a hustoty stehenních kostí pomocí JPEG 2000
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíma Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Bařina David, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Klepárník Petr, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Chromý Adam, Ing., Ph.D. (FEKT VUT)
Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Abstrakt

Aktuální rozvoj klinických počítačových aplikací založených na morfometrických metodách vede k narůstajícímu počtu produkovaných statistických modelů tvaru. Tato publikace zkoumá nové metody ztrátové komprese trojrozměrných tvarových a intenzitních modelů pomocí standardu JPEG 2000. Zkoumán je i vliv ztrátové komprese na přesnost 2D-3D rekonstrukce, která je jedním z běžných využití statistických modelů tvaru. Výsledky odhalují, že publikovaná metoda je vysoce efektivní v případě komprese intenzitní informace, kde je možné dosáhnout tisícinásobných kompresních poměrů bez vlivu na přesnost 2D-3D rekonstrukce. Při zpracování tvarové informace lze dosáhnout několikanásobné komprese bez výrazného zhoršení přesnosti rekonstrukce.

Rok
2016
Strany
115-120
Časopis
IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER), roč. 49, č. 25, ISSN 2405-8963
Sborník
14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2016 Brno, Czech Republic, 5-7 October 2016
Konference
14th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems, Brno/Lednice, CZ
Vydavatel
Elsevier Science
Místo
Brno / Lednice, CZ
DOI
UT WoS
000401255800020
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11252,
  author = "Ond\v{r}ej Kl\'{i}ma and David Ba\v{r}ina and Petr Klep\'{a}rn\'{i}k and Pavel Zem\v{c}\'{i}k and Adam Chrom\'{y} and Michal \v{S}pan\v{e}l",
  title = "Lossy Compression of 3-D Statistical Shape and Intensity Models of Femoral Bones Using JPEG 2000",
  pages = "115--120",
  booktitle = "14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2016 Brno, Czech Republic, 5-7 October 2016",
  journal = "IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER)",
  volume = 49,
  number = 25,
  year = 2016,
  location = "Brno / Lednice, CZ",
  publisher = "Elsevier Science",
  ISSN = "2405-8963",
  doi = "10.1016/j.ifacol.2016.12.020",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11252"
}
Nahoru