Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Context sensitive fire protection system

JANKŮ Peter, KOPLÍK Karel, DOŠEK Roman, DULÍK Tomáš, BLIŽŇÁK Michal a VAŘACHA Pavel. Context sensitive fire protection system. In: DAAAM International Vienna. Annals of DAAAM International for 2015, roč. 2015. Vienna: DAAAM International, 2015, s. 1025-1031. ISBN 978-3-902734-06-8. ISSN 1726-9679. Dostupné z: http://www.daaam.info/Downloads/Pdfs/proceedings/proceedings_2015/144.pdf
Název česky
Kontextově sensítivní systém pro detekci ohně
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Janků Peter, Ing. (UTB ve Zlíně)
Koplík Karel, Ing. (UPGM FIT VUT)
Došek Roman, Ing. (UTB ve Zlíně)
Dulík Tomáš, Ing., Ph.D. (UTB ve Zlíně)
Bližňák Michal, Ing. (UTB ve Zlíně)
Vařacha Pavel, Ing., Ph.D. (UTB ve Zlíně)
URL
Abstrakt
Článek se zabývá návrh kontextově senítivního protipožárního systému, jen má být schopen detekovat a lokalizovat oheň v průmyslovém prostředí, obzvláště v prostorných továrních halách. Kontextově sensítivním se myslí, že systém je schopen oheň nejen detekovat, ale také určit, o jaký typ ohně se jedná, případně určit, zda se jde o oheň nezamýšlený (požár)  nebo oheň neškodný (běžně se vyskytující ve výrobním procesu).
Rok
2015
Strany
1025-1031
Časopis
Annals of DAAAM and Proceedings, roč. 2015, č. 26, ISSN 1726-9679
Sborník
DAAAM International Vienna
Řada
Annals of DAAAM International for 2015
Konference
26th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, DAAAM 2015, Zadar, HR
ISBN
978-3-902734-06-8
Vydavatel
DAAAM International
Místo
Vienna, AT
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11254,
  author = "Peter Jank\r{u} and Karel Kopl\'{i}k and Roman Do\v{s}ek and Tom\'{a}\v{s} Dul\'{i}k and Michal Bli\v{z}\v{n}\'{a}k and Pavel Va\v{r}acha",
  title = "Context sensitive fire protection system",
  pages = "1025--1031",
  booktitle = "DAAAM International Vienna",
  series = "Annals of DAAAM International for 2015",
  journal = "Annals of DAAAM and Proceedings",
  volume = 2015,
  number = 26,
  year = 2015,
  location = "Vienna, AT",
  publisher = "DAAAM International",
  ISBN = "978-3-902734-06-8",
  ISSN = "1726-9679",
  doi = "10.2507/26th.daaam.proceedings.144",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11254"
}
Nahoru