Detail publikace

EvoApprox8b: Library of Approximate Adders and Multipliers for Circuit Design and Benchmarking of Approximation Methods

MRÁZEK Vojtěch, HRBÁČEK Radek, VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. EvoApprox8b: Library of Approximate Adders and Multipliers for Circuit Design and Benchmarking of Approximation Methods. In: Proc. of the 2017 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE). Lausanne: European Design and Automation Association, 2017, s. 258-261. ISBN 978-3-9815370-9-3.
Název česky
EvoApprox8b: Knihovna aproximovaných sčítaček a násobiček pro návrh obvodů a porovnávaní
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Výzkumníci, stejně jako průmysl, se v posledních letech začali zabývat aproximovanými obvody a metodami jejich návrhu. S cílem akcelerovat návrh těchto obvodů a celých systémů, jsme navrhli  knihovnu aproximačních sčítaček a násobiček nazvanou EvoApprox8b, která může být také použita pro porovnávání kvality aproximačních metod. Tato knihovna obsahuje 430 nedominovaných 8-bitových aproximačních sčítaček vytvořených z 13 konvenčních obvodů. Také obsahuje 471 nedominovaných 8-bitových aproximačních násobiček utvořených z 6 konvenčních obvodů. Tato řešení byla získána evoluční optimalizací vícekriteriálním kartézským genetickým programováním. Tato knihovna nabízí Verilog, Matlab a C modely všech navržených obvodů. Navíc poskytuje standardní parametry obvodů a chybu vyjádřenou v sedmi odlišných metrikách. Knihovna EvoApprox8b je k dispozici na stránkách: www.fit.vutbr.cz/research/groups/ehw/approxlib

popis doplnění

Příspěvek s názvem "EvoApprox8b: Library of Approximate Adders and Multipliers for Circuit Design and Benchmarking of Approximation Methods" představil novou knihovnu aproximovaných sčítaček a násobiček, které je možné použít v nízkopříkonových obvodových architekturách např. pro deep learning nebo Internet of Things. Významným vědeckým přínosem je, že tato knihovna byla automatizovaně vygenerována pomocí tzv. genetického programování, což je metoda strojového učení určená pro automatizovaný návrh programů, obvodů a dalších struktur.

DATE je jednou z největších a nejprestižnějších celosvětových akcí v oblasti automatizace návrhu výpočetních systémů. Na konferenci bylo zasláno 794 příspěvků (91 přijato jako interaktivní prezentace) a zúčastnilo se 1350 delegátů. Uvedený článek byl vyhodnocen jako nejlepší z těchto interaktivních prezentací.

Nezávisle na faktu, že byla knihovna automatizovaně vygenerována, je prezentovaná knihovna v současnosti hojně využívána výzkumníky pro návrh aproximativních obvodů, např. v akcelerátorech hlubokých neuronových sítí.

Počet citací (bez autocitací) k 9.9.2019: 33 (viz záložka citace)

Počet citací (bez autocitací) dle Scopus je: 29
Podle databáze IEEE Xplore (kde má článek 24 citací) se jedná o 10. nejcitovanější článek z celkem 294 článků publikovaných v oblasti "approximate computing" v roce 2017. 
Webové stránky vygenerované knihovny (http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/ehw/approxlib/) byly cca 2500 krát zobrazeny 800 uživateli.

popis - stručný

viz populární popis v odkazovaném článku na zvut.cz
Ocenění: Best Interactive Paper Award at DATE 2017, viz diplom v příloze.

Rok
2017
Strany
258-261
Sborník
Proc. of the 2017 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE)
Konference
Design, Automation and Test in Europe Conference, Lausanne, CH
ISBN
978-3-9815370-9-3
Vydavatel
European Design and Automation Association
Místo
Lausanne, CH
DOI
UT WoS
000404171500045
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11262,
  author = "Vojt\v{e}ch Mr\'{a}zek and Radek Hrb\'{a}\v{c}ek and Zden\v{e}k Va\v{s}\'{i}\v{c}ek and Luk\'{a}\v{s} Sekanina",
  title = "EvoApprox8b: Library of Approximate Adders and Multipliers for Circuit Design and Benchmarking of Approximation Methods",
  pages = "258--261",
  booktitle = "Proc. of the 2017 Design, Automation \& Test in Europe Conference \& Exhibition (DATE)",
  year = 2017,
  location = "Lausanne, CH",
  publisher = "European Design and Automation Association",
  ISBN = "978-3-9815370-9-3",
  doi = "10.23919/DATE.2017.7926993",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11262"
}
Soubory
Nahoru