Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

EvoApprox8b: Library of Approximate Adders and Multipliers for Circuit Design and Benchmarking of Approximation Methods

MRÁZEK Vojtěch, HRBÁČEK Radek, VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. EvoApprox8b: Library of Approximate Adders and Multipliers for Circuit Design and Benchmarking of Approximation Methods. In: Proc. of the 2017 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE). Lausanne: European Design and Automation Association, 2017, s. 258-261. ISBN 978-3-9815370-9-3.
Název česky
EvoApprox8b: Knihovna aproximovaných sčítaček a násobiček pro návrh obvodů a porovnávaní
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt
Výzkumníci, stejně jako průmysl, se v posledních letech začali zabývat aproximovanými obvody a metodami jejich návrhu. S cílem akcelerovat návrh těchto obvodů a celých systémů, jsme navrhli  knihovnu aproximačních sčítaček a násobiček nazvanou EvoApprox8b, která může být také použita pro porovnávání kvality aproximačních metod. Tato knihovna obsahuje 430 nedominovaných 8-bitových aproximačních sčítaček vytvořených z 13 konvenčních obvodů. Také obsahuje 471 nedominovaných 8-bitových aproximačních násobiček utvořených z 6 konvenčních obvodů. Tato řešení byla získána evoluční optimalizací vícekriteriálním kartézským genetickým programováním. Tato knihovna nabízí Verilog, Matlab a C modely všech navržených obvodů. Navíc poskytuje standardní parametry obvodů a chybu vyjádřenou v sedmi odlišných metrikách. Knihovna EvoApprox8b je k dispozici na stránkách: www.fit.vutbr.cz/research/groups/ehw/approxlib
popis doplnění
kompletní a srozumitelný odborný popis a uvedení aktuálního počtu citací


Počet citací (bez autocitací) k 9.9.2019: 33 (viz záložka citace)
popis - stručný
laicky univerzálně srozumitelný stručnější popis
Rok
2017
Strany
258-261
Sborník
Proc. of the 2017 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE)
Konference
Design, Automation and Test in Europe Conference, Lausanne, CH
ISBN
978-3-9815370-9-3
Vydavatel
European Design and Automation Association
Místo
Lausanne, CH
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11262,
  author = "Vojt\v{e}ch Mr\'{a}zek and Radek Hrb\'{a}\v{c}ek and Zden\v{e}k Va\v{s}\'{i}\v{c}ek and Luk\'{a}\v{s} Sekanina",
  title = "EvoApprox8b: Library of Approximate Adders and Multipliers for Circuit Design and Benchmarking of Approximation Methods",
  pages = "258--261",
  booktitle = "Proc. of the 2017 Design, Automation \& Test in Europe Conference \& Exhibition (DATE)",
  year = 2017,
  location = "Lausanne, CH",
  publisher = "European Design and Automation Association",
  ISBN = "978-3-9815370-9-3",
  doi = "10.23919/DATE.2017.7926993",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11262"
}
Soubory
Nahoru