Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Functional Verification as a Tool for Monitoring Impact of Faults in SRAM-based FPGAs

PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, LOJDA Jakub a KOTÁSEK Zdeněk. Functional Verification as a Tool for Monitoring Impact of Faults in SRAM-based FPGAs. In: Proceedings of the 2016 International Conference on Field Programmable Technology. Xi'an: IEEE Computer Society, 2016, s. 293-294. ISBN 978-1-5090-5602-6.
Název česky
Funkční verifikace jako nástroj pro monitorování vlivu poruch na FPGA založená na SRAM
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Podivínský Jakub, Ing. (UPSY FIT VUT)
Čekan Ondřej, Ing. (UPSY FIT VUT)
Lojda Jakub, Ing. (UPSY FIT VUT)
Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT)
Abstrakt
Náplní tohoto článku je představení nové platformy pro vyhodnocování vlivu poruch na elektro-mechanický systém založený na FPGA s konfigurací uloženou v SRAM. Funkční verifikace dohromady s injektorem poruch slouží jako nástroj pro ověřování míry odolnosti proti poruchám. Článek ukazuje použití verifikačního prostředí pro vyhodnocování vlivu poruch na elektro-mechanický systém složený z robota pro hledání cesty v bludišti a jeho řídicí jednotky implementované v FPGA. Experimentální výsledky získané z procesu verifikace jsou v článku také prezentovány.
Rok
2016
Strany
293-294
Sborník
Proceedings of the 2016 International Conference on Field Programmable Technology
Konference
The 2016 International Conference on Field-Programmable Technology, Xi'an, CN
ISBN
978-1-5090-5602-6
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Xi'an, CN
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11263,
  author = "Jakub Podiv\'{i}nsk\'{y} and Ond\v{r}ej \v{C}ekan and Jakub Lojda and Zden\v{e}k Kot\'{a}sek",
  title = "Functional Verification as a Tool for Monitoring Impact of Faults in SRAM-based FPGAs",
  pages = "293--294",
  booktitle = "Proceedings of the 2016 International Conference on Field Programmable Technology",
  year = 2016,
  location = "Xi'an, CN",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-1-5090-5602-6",
  doi = "10.1109/FPT.2016.7929557",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11263"
}
Nahoru