Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Parallel Wavelet Schemes for Images

BAŘINA David, KULA Michal a ZEMČÍK Pavel. Parallel Wavelet Schemes for Images. Journal of Real-Time Image Processing, roč. 16, č. 5, s. 1365-1381. ISSN 1861-8200.
Název česky
Paralelní schémata pro výpočet dvourozměrné diskrétní vlnkové transformace
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Bařina David, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Kula Michal, Ing. (UPGM FIT VUT)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Klíčová slova
diskrétní vlnková transformace, zpracování obrazu, paralelní architektury
Abstrakt
Tento článek představuje několik nových schémat pro výpočet diskrétní vlnkové transformace nad obrazy. Schémata redukují počet kroků, a v důsledku toho redukují počet synchronizací na paralelních architekturách. Navrhovaná schémata mohou též redukovat počet aritmetických operací. Využití schémat je demonstrováno na široce používaných vlnkách CDF 5/3 a CDF 9/7, na kterých stojí například standard JPEG 2000. Nicméně schémata jsou obecná a mohou být použita s libovolnou jinou vlnkou. Hlavním výsledkem naší práce je paralelní výpočetní postup pro dvourozměrnou transformaci s vlnkou CDF 5/3, který vyžaduje pouze dvě paměťové bariéry. Konkurenční výpočetní schémata vyžadují pro stejný výpočet tři nebo čtyři bariéry. Výsledky práce jsou podloženy rozsáhlými experimenty na moderních grafických kartách.
poznámka
Finální publikace je k dispozici u vydavatele Springer na http://dx.doi.org/10.1007/s11554-016-0646-3.
Rok
2019
Strany
1365-1381
Časopis
Journal of Real-Time Image Processing, roč. 16, č. 5, ISSN 1861-8200
Vydavatel
Springer Verlag
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11283,
  author = "David Ba\v{r}ina and Michal Kula and Pavel Zem\v{c}\'{i}k",
  title = "Parallel Wavelet Schemes for Images",
  pages = "1365--1381",
  journal = "Journal of Real-Time Image Processing",
  volume = 16,
  number = 5,
  year = 2019,
  ISSN = "1861-8200",
  doi = "10.1007/s11554-016-0646-3",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11283"
}
Soubory
Nahoru