Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Full modelling of high-intensity focused ultrasound and thermal heating in the kidney of realistic patient models

SUOMI Visa, JAROŠ Jiří, TREEBY Bradley E. a CLEVELAND Robin. Full modelling of high-intensity focused ultrasound and thermal heating in the kidney of realistic patient models. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, roč. 2018, č. 65, s. 2660-2670. ISSN 0018-9294. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7995034/
Název česky
Modelování ultrazvuku o vysoké intenzitě a jeho termálního působení na model ledvin reálných pacientů
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Suomi Visa (UOx)
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Treeby Bradley E. (UCL)
Cleveland Robin, prof., Ph.D. (UOx)
URL
Klíčová slova
Fokusovaný ultrazvuk, ledviny, simulace korekce a fázové posuvy
Abstrakt
Cílem tohoto článku je simulace šíření ultrazvuku o vysoké intenzitě a jeho termální vliv na lidské ledviny. V rámci článku byla provedena série rozsáhlých počítačových simulací s cílem predikovat výsledky ultrazvukové léčby na ledvinách reálných pacientů
Rok
2018
Strany
2660-2670
Časopis
IEEE Transactions on Biomedical Engineering, roč. 2018, č. 65, ISSN 0018-9294
Vydavatel
Institute of Electrical and Electronics Engineers
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11285,
  author = "Visa Suomi and Ji\v{r}\'{i} Jaro\v{s} and E. Bradley Treeby and Robin Cleveland",
  title = "Full modelling of high-intensity focused ultrasound and thermal heating in the kidney of realistic patient models",
  pages = "2660--2670",
  journal = "IEEE Transactions on Biomedical Engineering",
  volume = 2018,
  number = 65,
  year = 2018,
  ISSN = "0018-9294",
  doi = "10.1109/TBME.2017.2732684",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11285"
}
Nahoru