Detail publikace

DEFINITION OF BUSINESS RULES USING BUSINESS VOCABULARY AND SEMANTICS

HYPSKÝ Roman a KRESLÍKOVÁ Jitka. DEFINITION OF BUSINESS RULES USING BUSINESS VOCABULARY AND SEMANTICS. Acta Informatica Pragensia, roč. 6, č. 1, s. 72-77. ISSN 1805-4951.
Název česky
Definice podnikových pravidel za použití jejich sémantiky a podnikového slovníku
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova
podnikové pravidlo, podnikový slovník, sémantika, informační systémy
Abstrakt
Tento článek pojednává o definici podnikových pravidel pomocí jejich sémantiky a podnikového slovníku. V úvodu jsou specifikována podniková pravidla, podnikový slovník a také sémantika pravidel. Poté je popsána definice pravidel za použití jejich sémantiky a podnikového slovníku. Na základě těchto postupů byl implementován systém. Hlavní výhodou tohoto systému je tzv. "Vrstva podnikových pravidel", která implementuje podniková pravidla do systému, avšak udržuje jejich kód oddělený. Na závěr jsou shrnuty dosažené výsledky a navržen budoucí postup.
Rok
2017
Strany
72-77
Časopis
Acta Informatica Pragensia, roč. 6, č. 1, ISSN 1805-4951
Vydavatel
Vysoká škola ekonomická v Praze
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11286,
   author = "Roman Hypsk\'{y} and Jitka Kresl\'{i}kov\'{a}",
   title = "DEFINITION OF BUSINESS RULES USING BUSINESS VOCABULARY AND SEMANTICS",
   pages = "72--77",
   journal = "Acta Informatica Pragensia",
   volume = 6,
   number = 1,
   year = 2017,
   ISSN = "1805-4951",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11286"
}
Nahoru