Detail publikace

Data-Driven Maritime Processes Management Using Executable Models

RICHTA Tomáš a JANOUŠEK Vladimír. Data-Driven Maritime Processes Management Using Executable Models. In: Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2017. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2017, s. 134-141. ISBN 978-3-319-74726-2. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-74727-9_16
Název česky
Daty řízený management námořních procesů využívající dynamicky rekonfigurovatelné spustitelné modely
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Námořní procesy jsou stejně tak jako další logisticky orientované procesy úzce propojeny s mechanickými zařízeními na kterých operují a stejně tak i se zapojenými lidmi. Typické operační problémy, jakými jsou správa lodi, kotvení, nakládání zboží, atd., stejně tak jako celková predikovatelnost průběhu celého procesu pak silně závisí na použitých automaizačních nástrojích. Některé ze soudobých přístupů využívají BPMN definice k přesnější a predikovatelnější správě procesů. Přesto těmto postupům chybí hlubší pokrytí technických zdrojů použitých v rámci řešení procesních úloh. Článek se zabývá popisem použití distribuovaného řídícícho systému založeného na modelech v Referenčních Petriho sítích ke správě logistických procesů a rozhodování. Architektura je založena na modelech v Referenčních Petriho sítích pokrývajících servisní vrstvu procesního managementu, používaného BPMN modely. Systémový model sestává ze sady uzlů a jejich detailního popisu fungování, stejně tak jako z použitých komunikačních kanálů. Vzhledem k definované sadě pravidel je spustitelný model založený na Referenčních Petriho sítích generovaný přímo ze systémové specifikace. Tento model může být také použit k simulaci logistických procesů a odhadům dob trvání jednotlivých kroků.  Stejně tak může být přeložen do interpretovatelné podoby zvané Bytekód Petriho sítí, který může být dynamicky instalován na libovolném uzlu infrastruktury. Pokud nastanou nějaké změny ve funkcionalitě, jsou přeloženy ze změn modelu do změn v bytekódu a instalován na odpovídajících uzlech. Důležitou vlastností popsaného přístupu je formálně definovaný a zároveň čitelný popis jednotlivých vrstev systémové funkcionality a stejně tak dynamická rekonfigurovatelnost cílového systému v rámci jeho běhu.

Rok
2017
Strany
134-141
Sborník
Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2017
Řada
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
Konference
Sixteenth International Conference on Computer Aided Systems Theory, Las Palmas de Gran Canaria, ES
ISBN
978-3-319-74726-2
Vydavatel
Springer Verlag
Místo
Berlin Heidelberg, DE
DOI
UT WoS
000531202800016
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11289,
  author = "Tom\'{a}\v{s} Richta and Vladim\'{i}r Janou\v{s}ek",
  title = "Data-Driven Maritime Processes Management Using Executable Models",
  pages = "134--141",
  booktitle = "Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2017",
  series = "Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)",
  year = 2017,
  location = "Berlin Heidelberg, DE",
  publisher = "Springer Verlag",
  ISBN = "978-3-319-74726-2",
  doi = "10.1007/978-3-319-74727-9\_16",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11289"
}
Nahoru