Detail publikace

Predator Shape Analysis Tool Suite

HOLÍK Lukáš, KOTOUN Michal, PERINGER Petr, ŠOKOVÁ Veronika, TRTÍK Marek a VOJNAR Tomáš. Predator Shape Analysis Tool Suite. In: Proceedings of HVC 2016. Lecture Notes in Computer Science, roč. 10028. Zurich: Springer International Publishing, 2016, s. 202-209. ISBN 978-3-319-49052-6. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-49052-6_13
Název česky
Predator - analyzátor tvaru
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Holík Lukáš, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Kotoun Michal, Ing. (FIT VUT)
Peringer Petr, Dr. Ing. (UITS FIT VUT)
Šoková Veronika, Ing. (UITS FIT VUT)
Trtík Marek, Mgr., Ph.D. (FI MUNI)
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
URL
Abstrakt

Článek popisuje komplexní nástroj Predator jakožto analyzátor tvaru pro verifikaci nízkoúrovňového kódu v C založený na symbolických grafech paměti. Popisuje jeho architekturu, optimalizace, rozšíření, vstupy, nastavení a výstupy.

Rok
2016
Strany
202-209
Sborník
Proceedings of HVC 2016
Řada
Lecture Notes in Computer Science
Svazek
10028
Konference
Haifa Verification Conference 2016, Haifa, IL
ISBN
978-3-319-49052-6
Vydavatel
Springer International Publishing
Místo
Zurich, CH
DOI
UT WoS
000389792000013
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11304,
  author = "Luk\'{a}\v{s} Hol\'{i}k and Michal Kotoun and Petr Peringer and Veronika \v{S}okov\'{a} and Marek Trt\'{i}k and Tom\'{a}\v{s} Vojnar",
  title = "Predator Shape Analysis Tool Suite",
  pages = "202--209",
  booktitle = "Proceedings of HVC 2016",
  series = "Lecture Notes in Computer Science",
  volume = 10028,
  year = 2016,
  location = "Zurich, CH",
  publisher = "Springer International Publishing",
  ISBN = "978-3-319-49052-6",
  doi = "10.1007/978-3-319-49052-6\_13",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11304"
}
Nahoru