Detail publikace

Evolution of Cellular Automata-Based Replicating Structures Exhibiting Unconventional Features

BIDLO Michal. Evolution of Cellular Automata-Based Replicating Structures Exhibiting Unconventional Features. International Joint Conference, IJCCI 2015 Lisbon, Portugal, November 12-14, 2015, Revised Selected Papers. Computational Intelligence. Cham: Springer International Publishing, 2017, s. 21-41. ISBN 978-3-319-48506-5. Dostupné z: http://www.springer.com/la/book/9783319485041
Název česky
Evoluce replikujících se struktur v celulárních automatech vykazujících nekonvenční vlastnosti
Typ
kapitola v knize
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Replikační smyčky představují jeden z typických benchmarků studovaných v souvislosti s celulárnímí automaty. Většina ze známých struktur, pro které jsou známa replikační pravidla ve dvourozměrných celulárních automatech, vytváří kopie sebe samých pomocí určitých konstrukčních algoritmů, které jsou společné pro všechny utvářené repliky. V takových případech je replikace zahajována z jedné kompletní instance dané smyčky (reprezentované jako počáteční stav celulárního automatu) a je řízena přechodovou funkcí automatu, podle které jsou utvářeny repliky. Navzdory tomu, že jsou známy určité univerzální replikační postupy v celulárních automatech (např. von Neumannův konstruktor), proces replikace smyček je obvykle specifický pro daný tvar smyčky a pravidla přechodové funkce celulárního automatu. V tomto příspěvku je představena metoda pro automatický evoluční návrh celulárních automatů umožňující návrh přechodových funkcí pro různé struktury, které jsou následně schopny replikace podle zadané specifikace. Jsou ukázány nové replikační smyčky, které oproti dosud známým vykazují některé nekonvenční vlastnosti. Konkrétně se jedná o schopnost určité smyčky, jež vznikne samovolně z jednobuněčného zárodku a následně je schopna replikace dle původní specifikace. Dále je ukázána paralelní replikace smyčky v různých směrech a dle různých replikačních postupů navržených evolučním algoritmem.

Rok
2017
Strany
21-41
Kniha
International Joint Conference, IJCCI 2015 Lisbon, Portugal, November 12-14, 2015, Revised Selected Papers
Řada
Computational Intelligence
ISBN
978-3-319-48506-5
Vydavatel
Springer International Publishing
Místo
Cham, CH
DOI
UT WoS
000407483200002
EID Scopus
BibTeX
@INBOOK{FITPUB11308,
  author = "Michal Bidlo",
  title = "Evolution of Cellular Automata-Based Replicating Structures Exhibiting Unconventional Features",
  pages = "21--41",
  booktitle = "International Joint Conference, IJCCI 2015 Lisbon, Portugal, November 12-14, 2015, Revised Selected Papers",
  series = "Computational Intelligence",
  year = 2017,
  location = "Cham, CH",
  publisher = "Springer International Publishing",
  ISBN = "978-3-319-48506-5",
  doi = "10.1007/978-3-319-48506-5\_2",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11308"
}
Nahoru