Detail publikace

ClassBench-ng: Recasting ClassBench After a Decade of Network Evolution

MATOUŠEK Jiří, ANTICHI Gianni, LUČANSKÝ Adam, MOORE Andrew W. a KOŘENEK Jan. ClassBench-ng: Recasting ClassBench After a Decade of Network Evolution. In: Proceedings - 2017 ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems, ANCS 2017. Beijing: IEEE Computer Society, 2017, s. 204-216. ISBN 978-1-5090-6386-4.
Název česky
ClassBench-ng: přepracování nástroje ClassBench po desetiletí evoluce počítačových sítí
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Matoušek Jiří, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Antichi Gianni (QMUL)
Lučanský Adam, Bc. (FIT VUT)
Moore Andrew W. (The University of Cambridge)
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Abstrakt

Evoluce Internetu je živena neustále narůstajícím počtem požadavků uživatelů po nových aplikacích a službách. Tyto požadavky byly uspokojovány díky neutuchajícímu výzkumnému úsilí, jež vedlo k postupným změnám Internetu. Nástup nových technologií v oblasti protokolů (IPv6) a síťových architektur (softwarově definované sítě) přinesl nové výzvy pro návrháře sítového hardware. Konkrétně s protokoly IPv6 a OpenFlow narostla složitost problému klasifikace síťového provozu podle zadaných pravidel, což vedlo výzkumníky k návrhu nových algoritmů pro klasifikaci paketů, které by byly schopné udržet tempo s neustálým nárůstem přenosových rychlostí.

Nemalá část výzkumného úsilí v této oblasti využívá k vylepšení klasifikačních technik charakteristických vlastností sad klasifikačních pravidel. Výzkum v rámci IPv4 sítí proto doposud těžil z dostupnosti malého počtu reálných sad pravidel a také z možnosti generovat sady syntetických pravidel, například pomocí nástroje ClassBench. S ohledem na analýzu klasifikačních pravidel z reálného prostředí představuje tato práce open source nástroj ClassBench-ng, který umožňuje generovat sady syntetických pravidel založených na IPv4, IPv6 a OpenFlow při zachování vlastností odpovídajících sadám reálných pravidel. Věříme, že podobně jako ClassBench v uplynulém desetiletí, i ClassBench-ng může uspokojit požadavky dnešních výzkumníků a podpořit tak výzkum v oblasti klasifikace síťového provozu.

Rok
2017
Strany
204-216
Sborník
Proceedings - 2017 ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems, ANCS 2017
Konference
13th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems, Peking, CN
ISBN
978-1-5090-6386-4
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Beijing, CN
DOI
UT WoS
000417417600024
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11317,
  author = "Ji\v{r}\'{i} Matou\v{s}ek and Gianni Antichi and Adam Lu\v{c}ansk\'{y} and W. Andrew Moore and Jan Ko\v{r}enek",
  title = "ClassBench-ng: Recasting ClassBench After a Decade of Network Evolution",
  pages = "204--216",
  booktitle = "Proceedings - 2017 ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems, ANCS 2017",
  year = 2017,
  location = "Beijing, CN",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-1-5090-6386-4",
  doi = "10.1109/ANCS.2017.33",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11317"
}
Nahoru