Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Nekonvenční technologie pro číslicové systémy

TESAŘ Radek. Nekonvenční technologie pro číslicové systémy. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016. Bořetice: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2016, s. 109-115. ISBN 978-80-214-5376-0.
Název anglicky
Unconventional technology for digital systems
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Tesař Radek, Ing. (UPSY FIT VUT)
Klíčová slova
Ambipolární tranzistor, číslicová logika, organická elektronika, polymorfní elektronika, logická hradla, číslicové obvody.
Abstrakt
V současné době je většina výpočetních strojů založena na prvcích na bázi anorganických polovodivých materiálů, jako je křemík. Takovými prvky jsou nejčastěji tranzistory v roli spínacích prvků, z nichž jsou postavena logická
hradla, realizující základní boolovské funkce. Z hradel jsou pomocí prostředků syntézy sestavovány složitější obvody, které již mohou realizovat algoritmus nebo výpočet. Pro návrh takové (konvenční) elektroniky jsou známy automatizované postupy a jsou také známa řešení realizující řadu potřebných funkcí.

Na úrovni tranzistorů i hradel však existují alternativní řešení, která mohou do systému, v němž jsou použita, přinášet určité výhody. Na těchto úrovních lze ovlivnit především fyzikální vlastnosti výsledného produktu, například nároky na výrobní technologie, rozměry, možnost nasazení v různých prostředích, rychlost obvodů, nebo základní realizované logické funkce. To může přinášet výhodu v možnosti nových aplikací, konvenční elektronikou jen obtížně dosažitelných, případně úsporu nebo lepší vlastnosti aplikací existujících.

Mezi nekonvenční technologie v tomto smyslu lze například počítat obvody založené na organických polovodičích, realizované metodami inkoustového tisku, využití elektrického chování některých netradičních a biologických materiálů, polovodičové prvky na bázi grafenu, nanotrubiček a další nanotechnologie, na úrovni hradel pak polymorfní elektronika. Polymorfní elektronika a její principy
mohou být uplatněny zejména tam, kde chování základních struktur bude proměnné s ohledem na další parametry.
Rok
2016
Strany
109-115
Sborník
Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016
Konference
Počítačové architektury a diagnostika 2016, Bořetice, CZ
ISBN
978-80-214-5376-0
Vydavatel
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Místo
Bořetice, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11319,
   author = "Radek Tesa\v{r}",
   title = "Nekonven\v{c}n\'{i} technologie pro \v{c}\'{i}slicov\'{e} syst\'{e}my",
   pages = "109--115",
   booktitle = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury a diagnostika PAD 2016",
   year = 2016,
   location = "Bo\v{r}etice, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   ISBN = "978-80-214-5376-0",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11319"
}
Nahoru