Detail publikace

Fair Termination for Parameterized Probabilistic Concurrent Systems

LENGÁL Ondřej, LIN Anthony W., MAJUMDAR Rupak a RUMMER Philipp. Fair Termination for Parameterized Probabilistic Concurrent Systems. In: Proceedings of TACAS'17. Lecture Notes in Computer Science, roč. 10205. Heidelberg: Springer Verlag, 2017, s. 499-517. ISBN 978-3-662-46680-3. ISSN 0302-9743.
Název česky
Spravedlivá terminace pro parametrické pravděpodobnostní paralelní systémy
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Lengál Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Lin Anthony W. (UOx)
Majumdar Rupak (MPII)
Rummer Philipp (Uppsala)
Abstrakt

Článek se zabývá spravedlivou terminací pro parametrické rodiny pravděpodobnostních paralelních systémů, konkrétněji testováním zda tyto systémy terminují s pravděpodobností 1.

Rok
2017
Strany
499-517
Časopis
Lecture Notes in Computer Science, roč. 10205, č. 1, ISSN 0302-9743
Sborník
Proceedings of TACAS'17
Řada
Lecture Notes in Computer Science
Konference
European Joint Conferences on Theory and Practice of Software, Uppsala, SE
ISBN
978-3-662-46680-3
Vydavatel
Springer Verlag
Místo
Heidelberg, DE
DOI
UT WoS
000440734900029
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11324,
  author = "Ond\v{r}ej Leng\'{a}l and W. Anthony Lin and Rupak Majumdar and Philipp Rummer",
  title = "Fair Termination for Parameterized Probabilistic Concurrent Systems",
  pages = "499--517",
  booktitle = "Proceedings of TACAS'17",
  series = "Lecture Notes in Computer Science",
  journal = "Lecture Notes in Computer Science",
  volume = 10205,
  number = 1,
  year = 2017,
  location = "Heidelberg, DE",
  publisher = "Springer Verlag",
  ISBN = "978-3-662-46680-3",
  ISSN = "0302-9743",
  doi = "10.1007/978-3-662-54577-5\_29",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11324"
}
Nahoru