Detail publikace

Synthesis tool for design of complex polymorphic circuits

CRHA Adam, ŠIMEK Václav a RŮŽIČKA Richard. Synthesis tool for design of complex polymorphic circuits. In: 2017 12th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS). Palma de Mallorca: IEEE Circuits and Systems Society, 2017, s. 149-154. ISBN 978-1-5090-6376-5.
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Tento článek se zabývá výzkumnými aktivitami v oblasti nekonvenčních číslicových obvodů a polymorfní elektroniky. Hlavní pozornost je zde pak zaměřena na problematiku syntézy komplexních polymorfních obvodů. Úvodní část příspěvku nabízí stručné shrnutí podstaty polymorfní elektroniky a dále se blíže věnuje některým z významných aspektů. Je taktéž poukázáno na klíčové výhody tohoto paradigmatu oproti jiným, konvenčním přístupům k návrhu číslicových obvodů spolu s některými omezeními, která plynou ze samotné podstaty konceptu polymorfní elektroniky.

Hlavní přínos tohoto příspěvku lze pak spatřovat v návrhu a implementaci syntézní techniky, díky níž je možno pro určité třídy aplikací dosáhnout v případě komplexních polymorfních obvodů, které čítají stovky hradel, co do celkového počtu použitých tranzistorů mnohem efektivnějších výsledků při srovnání s konvenčními postupy a metodami. V závěrečné části tohoto příspěvku jsou prezentovány dosažené experimentální výsledky spolu s jejich vyhodnocením.

Rok
2017
Strany
149-154
Sborník
2017 12th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS)
Konference
12th International Conference on Design and Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era, Palma de Mallorca, ES
ISBN
978-1-5090-6376-5
Vydavatel
IEEE Circuits and Systems Society
Místo
Palma de Mallorca, ES
DOI
UT WoS
000403402000030
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11328,
  author = "Adam Crha and V\'{a}clav \v{S}imek and Richard R\r{u}\v{z}i\v{c}ka",
  title = "Synthesis tool for design of complex polymorphic circuits",
  pages = "149--154",
  booktitle = "2017 12th International Conference on Design \& Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS)",
  year = 2017,
  location = "Palma de Mallorca, ES",
  publisher = "IEEE Circuits and Systems Society",
  ISBN = "978-1-5090-6376-5",
  doi = "10.1109/DTIS.2017.7930179",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11328"
}
Nahoru