Detail publikace

On Dependability Assessment of Fault Tolerant Systems by Means of Statistical Model Checking

STRNADEL Josef. On Dependability Assessment of Fault Tolerant Systems by Means of Statistical Model Checking. In: Proceedings of the 2017 20th Euromicro Conference on Digital System Design. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2017, s. 352-355. ISBN 978-1-5386-2146-2.
Název česky
Vyhodnocení spolehlivostních ukazatelů systémů odolných proti poruchám prostředky statistického ověřování modelů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Problém vyhodnocení spolehlivostních ukazatelů lze řešit analyticky, a to za definovaných podmínek. Pokud tyto podmínky neplatí, je nutno přistoupit k alternativním řešením tohoto problému. Tato jsou často založena na Monte Carlo simulaci, jejíž nevýhodou však je vysoká výpočetní náročnost. Další vycházejí z prostředků, jako např. pravděpodobnostní časované automaty, které se již ukázaly být efektivní pro řešení problémů v jiných oblastech. Nadto v současné době existují obecnější, přesnější a efektivnější prostředky jako např. stochastické časované automaty (STA) a statistické ověřování modelů (SMC). Článek shrnuje základní pojmy a principy spojené s konstrukcí spolehlivostních modelů a vyhodnocením spolehlivostních ukazatelů prostředky STA/SMC a demonstruje jejich použitelnost v oblasti neopravovaných systémů. Hlavním cílem článku je ukázat, že prostředky STA/SMC mohou vést k usnadnění procesu vyhodnocení spolehlivostních ukazatelů, a to zejména za nepříznivých okolností reprezentovaných např. současným výskytem několika poruch odlišných vlastností.

Rok
2017
Strany
352-355
Sborník
Proceedings of the 2017 20th Euromicro Conference on Digital System Design
Konference
20th Euromicro Conference on Digital Systems Design, Vídeň, AT
ISBN
978-1-5386-2146-2
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Los Alamitos, US
DOI
UT WoS
000427097100049
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11365,
  author = "Josef Strnadel",
  title = "On Dependability Assessment of Fault Tolerant Systems by Means of Statistical Model Checking",
  pages = "352--355",
  booktitle = "Proceedings of the 2017 20th Euromicro Conference on Digital System Design",
  year = 2017,
  location = "Los Alamitos, US",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-1-5386-2146-2",
  doi = "10.1109/DSD.2017.12",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11365"
}
Soubory
Nahoru