Detail publikace

Fully Automatic Horizon Estimation for Surveillance Cameras

BARTL Vojtěch a HEROUT Adam. Fully Automatic Horizon Estimation for Surveillance Cameras. In: 2017 International Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA). Sydney: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 23-30. ISBN 978-1-5386-2839-3.
Název česky
Plně automatické určení horizontu pro dohledové kamery
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Článek se zabývá automatickým určením horizontu ve videích z pevných dohledových kamer. Navrhovaný algoritmus je plně automatický ve smyslu že není vyžadován žádný lidský vstup o konkrétní kameře a že pracuje s různými scénami (vnitřní, vnější, dopravní, s chodci, dobytkem, atd.). Algoritmus detekuje pohyblivé objekty, sleduje je v čase, hodnotí jejich geometrické vlastnosti ve vztahu k rozměrům pohyblivého objektu a určuje pozorování se vztahem k pozici horizontu. Shromáždili jsme dataset se záznamy z 47 kamerových streamů obsahující vhodné scény různé povahy. Anotovali jsme v těchto scénách správné horizonty na základě geometrických vlastností scén v obrazech. Spolu s těmito anotacemi jsme shromáždili lidská pozorování/anotace horizontů. Vyhodnotili jsme navržený algoritmus a srovnali s lidskými anotacemi - ukazuje se, že algorithmus dosahuje srovnatelné přesnosti jako lidští anotátoři a překonévá je v obtížných scénách.

Rok
2017
Strany
23-30
Sborník
2017 International Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA)
Konference
Digital Image Computing: Techniques and Applications 2017, Sydney, AU
ISBN
978-1-5386-2839-3
Vydavatel
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Místo
Sydney, AU
DOI
UT WoS
000427643000004
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11369,
  author = "Vojt\v{e}ch Bartl and Adam Herout",
  title = "Fully Automatic Horizon Estimation for Surveillance Cameras",
  pages = "23--30",
  booktitle = "2017 International Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA)",
  year = 2017,
  location = "Sydney, AU",
  publisher = "Institute of Electrical and Electronics Engineers",
  ISBN = "978-1-5386-2839-3",
  doi = "10.1109/DICTA.2017.8227437",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11369"
}
Nahoru