Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Verarbeitung von beschädigten Fingerabdrücken in der polizeilichen Praxis

DRAHANSKÝ Martin, PERNICKÝ Radim, KANICH Ondřej a BAROTOVÁ Štěpánka. Verarbeitung von beschädigten Fingerabdrücken in der polizeilichen Praxis. DuD - Datenschutz und Datensicherheit, roč. 41, č. 7, s. 407-414. ISSN 1614-0702. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s11623-017-0803-2
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Pernický Radim, Kpt. Ing. (PolicieČR)
Kanich Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Barotová Štěpánka, Bc. (FIT VUT)
URL
Klíčová slova
otisky prstů, místo činu, onemocnění kůže, syntetické otisky prstů
Abstrakt
Tento článek se zabývá získáváním otisků prstů pro policejní účely, jakož i případné poškození na prstu (např. vnějšími vlivy, nemoci), které jsou často k dispozici na místě činu. Zabývá se také automatizovaným zpracováním otisků prstů, včetně generování syntetických otisků prstů se simulovaným poškozením. Cílem je vysvětlit principy zpracování otisků prstů v policejní praxi. Na místě činu, otisky prstů potenciálního pachatele jsou získány, v nichž (v České republice) nejde jen o hledání minimálního počtu deseti markantů v otisku prstu, ale přesně takové anomálie zájmu, které s poměrně vysokou pravděpodobností mohou odhalit pachatele. Tyto anomálie mohou být způsobeny, například různými nemocemi nebo okolních vlivů (např. těžká manuální práce), které mají vliv na strukturu kůže (struktura papilárních linií). Tyto otisky prstů mají komplexní algoritmické zpracování, a tento problém je popsán v článku, stejně jako generování syntetických otisků prstů.
Rok
2017
Strany
407-414
Časopis
DuD - Datenschutz und Datensicherheit, roč. 41, č. 7, ISSN 1614-0702
Vydavatel
Springer Verlag
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11375,
  author = "Martin Drahansk\'{y} and Radim Pernick\'{y} and Ond\v{r}ej Kanich and \v{S}t\v{e}p\'{a}nka Barotov\'{a}",
  title = "Verarbeitung von besch\"{a}digten Fingerabdr\"{u}cken in der polizeilichen Praxis",
  pages = "407--414",
  journal = "DuD - Datenschutz und Datensicherheit",
  volume = 41,
  number = 7,
  year = 2017,
  ISSN = "1614-0702",
  doi = "10.1007/s11623-017-0803-2",
  language = "german",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11375"
}
Nahoru