Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Designing Bent Boolean Functions With Parallelized Linear Genetic Programming

HUSA Jakub a DOBAI Roland. Designing Bent Boolean Functions With Parallelized Linear Genetic Programming. In: GECCO Companion '17 Proceedings of the Companion Publication of the 2017 on Genetic and Evolutionary Computation Conference. Berlín: Association for Computing Machinery, 2017, s. 1825-1832. ISBN 978-1-4503-4939-0.
Název česky
Návrh bent boolovských funkcí pomocí pararelizovaného lineárního genetického programování
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Husa Jakub, Ing. (UPSY FIT VUT)
Dobai Roland, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Abstrakt
Bent Boolovské funkce jsou jedním z kryptografických primitiv nezbytných pro zajištění bezpečnosti kryptografických algoritmů, kde poskytují nelinearitu jinak lineárním systémům. Maximální možná nelinearita Boolovské funkce je určena počtem jejích vstupů. K zaručení dostatečné bezpečnosti moderních systémů je tak zapotřebí vytvářet stále nové a větší Boolovské funkce. Jedním z přístupů který lze pro návrhu těchto funkcí použít je genetické programování. Tento článek navrhuje, k návrhu bent Boolovských funkcí, použít metodu lineárního genetického programování. Článek demonstruje že tento přístup umožňuje navrhnout větší funkce než které mohou být navrženy pomocí ostatních přístupů, a zkoumá jaký je vliv jednotlivých evolučních parametrů na množství výpočetního času, který je k uskutečnění tohoto návrhu potřeba. Paralelní implementace navržené metody je použita k nalezení nových bent boolovských funkcí, a její výstupy jsou porovnány s jinými podobnými metodami. Výsledky ukazují, že lineární genetické programování je schopno si s rostoucím množstvím požadovaných vstupů poradit lépe než ostatní přístupy, což umožňuje ve srovnatelném čase dosáhnou návrhu výrazně větších funkcí.
Rok
2017
Strany
1825-1832
Sborník
GECCO Companion '17 Proceedings of the Companion Publication of the 2017 on Genetic and Evolutionary Computation Conference
Konference
Genetic and Evolutionary Computations Conference 2017, Berlin, DE
ISBN
978-1-4503-4939-0
Vydavatel
Association for Computing Machinery
Místo
Berlín, DE
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11402,
  author = "Jakub Husa and Roland Dobai",
  title = "Designing Bent Boolean Functions With Parallelized Linear Genetic Programming",
  pages = "1825--1832",
  booktitle = "GECCO Companion '17 Proceedings of the Companion Publication of the 2017 on Genetic and Evolutionary Computation Conference",
  year = 2017,
  location = "Berl\'{i}n, DE",
  publisher = "Association for Computing Machinery",
  ISBN = "978-1-4503-4939-0",
  doi = "10.1145/3067695.3084220",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11402"
}
Nahoru