Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Advanced User Interfaces for Semantic Annotation of Complex Relations in Text

DYTRYCH Jaroslav a SMRŽ Pavel. Advanced User Interfaces for Semantic Annotation of Complex Relations in Text. Lecture Notes in Computer Science, roč. 2017, č. 10839, s. 205-221. ISBN 978-3-319-93581-2. ISSN 0302-9743. Dostupné z: https://www.springer.com/us/book/9783319935805
Název česky
Pokročilá uživatelská rozhraní pro sémantické anotování komplexních vztahů v textu
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt
Tento článek pojednává o počítačem asistované sémantické anotaci textu. Zaměřuje se zejména na anotování komplexních vztahů a spojování entit s mnohoznačnými jmény. Tyto úlohy zatím nelze spolehlivě provádět plně automatickými metodami. Náš výzkum se zabývá rysy uživatelských rozhraní, které mohou pomoci s procesem manuálního anotování. Rozšiřujeme náš původní výzkum z článku Interaction Patterns in Computer-assisted Semantic Annotation of Text - An Empirical Evaluation o detailní analýzu výhod, které přináší funkce sémantického filtrování v našem anotačním systému 4A. Rozšiřujeme také naši uživatelskou studii o anotování mnohoznačných jmen entit, přičemž ukazujeme zrychlení, které přináší prezentační mód pro kandidátní entity využívající pokročilé zjednoznačňovací kontexty.
Rok
2018
Strany
205-221
Časopis
Lecture Notes in Computer Science, roč. 2017, č. 10839, ISSN 0302-9743
Kniha
Agents and Artificial Intelligence
ISBN
978-3-319-93581-2
Vydavatel
Springer International Publishing
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11404,
  author = "Jaroslav Dytrych and Pavel Smr\v{z}",
  title = "Advanced User Interfaces for Semantic Annotation of Complex Relations in Text",
  pages = "205--221",
  booktitle = "Agents and Artificial Intelligence",
  journal = "Lecture Notes in Computer Science",
  volume = 2017,
  number = 10839,
  year = 2018,
  publisher = "Springer International Publishing",
  ISBN = "978-3-319-93581-2",
  ISSN = "0302-9743",
  doi = "10.1007/978-3-319-93581-2\_11",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11404"
}
Nahoru