Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Numerical Solution of Wave Equation Using Higher Order Methods

NEČASOVÁ Gabriela, KUNOVSKÝ Jiří a ŠÁTEK Václav. Numerical Solution of Wave Equation Using Higher Order Methods. In: 15th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Thessaloniki: American Institute of Physics, 2017, s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1690-1. Dostupné z: https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5043964
Název česky
Numerické řešení vlnové rovnice metodami vyšších řádů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt
Tento článek se zabývá numerickým řešením parciálních diferenciálních rovnic.  Pro experimenty byla zvolena jednorozměrná vlnová rovnice. Tato rovnice je metodou přímek převedena na soustavu obyčejných diferenciálních rovnic. Časová oblast zůstává spojitá a řešení je provedeno pomocí metody Taylorovy řady. Prostorová doména je diskretizována pomocí diferenčních vzorců vysokého řádu, které mohou být nestabilní. V článku je také diskutována nutnost použití rozšířené aritmetiky. Jako ukázkový diferenční vzorec vyššího řádu byla zvolena sedmibodová aproximace.
Rok
2017
Strany
1-4
Sborník
15th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics
Konference
15th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, Thessaloniki, GR
ISBN
978-0-7354-1690-1
Vydavatel
American Institute of Physics
Místo
Thessaloniki, GR
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11417,
  author = "Gabriela Ne\v{c}asov\'{a} and Ji\v{r}\'{i} Kunovsk\'{y} and V\'{a}clav \v{S}\'{a}tek",
  title = "Numerical Solution of Wave Equation Using Higher Order Methods",
  pages = "1--4",
  booktitle = "15th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics",
  year = 2017,
  location = "Thessaloniki, GR",
  publisher = "American Institute of Physics",
  ISBN = "978-0-7354-1690-1",
  doi = "10.1063/1.5043964",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11417"
}
Nahoru