Detail publikace

Approximating Complex Arithmetic Circuits with Formal Error Guarantees: 32-bit Multipliers Accomplished

ČEŠKA Milan, MATYÁŠ Jiří, MRÁZEK Vojtěch, SEKANINA Lukáš, VAŠÍČEK Zdeněk a VOJNAR Tomáš. Approximating Complex Arithmetic Circuits with Formal Error Guarantees: 32-bit Multipliers Accomplished. In: Proceedings of 36th IEEE/ACM International Conference On Computer Aided Design (ICCAD). Irvine, CA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 416-423. ISBN 978-1-5386-3093-8.
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

V tomto článku představujeme novou metodu, která umožňuje aproximaci aritmetických obvodů s matematickou garancí aproximační chyby. Tato metoda unikátním způsobem spojuje techniky formální verifikace aproximovaných obvodů a algoritmu pro prohledávání stavového prostoru. Klíčovou myšlenkou našeho přístupu je to, že hledáme obvody, které jsou jednoduše verifikovatelné. Tato metoda byla implementována jako rozšíření do nástroje ABC a byla vyhodnocena na úloze funkční aproximace násobiček (až 32-bitové operandy) a sčítaček (až 128-bitové operandy). Během několika hodin jsme zkonstruovali kvalitní Pareto frontu 32-bitových násobiček s dobrým poměrem mezi plochou obvodu a aproximační odchylkou. Toto je poprvé, co byly navrženy takto velké aproximační obvody s garantovanou odchylkou. 

Rok
2017
Strany
416-423
Sborník
Proceedings of 36th IEEE/ACM International Conference On Computer Aided Design (ICCAD)
Konference
IEEE/ACM International Conference On Computer-Aided Design, Irvine, CA, US
ISBN
978-1-5386-3093-8
Vydavatel
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Místo
Irvine, CA, US
DOI
UT WoS
000424863100055
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11420,
  author = "Milan \v{C}e\v{s}ka and Ji\v{r}\'{i} Maty\'{a}\v{s} and Vojt\v{e}ch Mr\'{a}zek and Luk\'{a}\v{s} Sekanina and Zden\v{e}k Va\v{s}\'{i}\v{c}ek and Tom\'{a}\v{s} Vojnar",
  title = "Approximating Complex Arithmetic Circuits with Formal Error Guarantees: 32-bit Multipliers Accomplished",
  pages = "416--423",
  booktitle = "Proceedings of 36th IEEE/ACM International Conference On Computer Aided Design (ICCAD)",
  year = 2017,
  location = "Irvine, CA, US",
  publisher = "Institute of Electrical and Electronics Engineers",
  ISBN = "978-1-5386-3093-8",
  doi = "10.1109/ICCAD.2017.8203807",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11420"
}
Soubory
Nahoru