Detail publikace

FireProt: web server for automated design of thermostable proteins

MUSIL Miloš, ŠTOURAČ Jan, BENDL Jaroslav, BREZOVSKÝ Jan, PROKOP Zbyněk, ZENDULKA Jaroslav, MARTÍNEK Tomáš, BEDNÁŘ David a DAMBORSKÝ Jiří. FireProt: web server for automated design of thermostable proteins. Nucleic Acids Research, roč. 2017, č. 45, s. 393-399. ISSN 1362-4962.
Název česky
FireProt: web server pro automatizovaný návrh termostabilních proteinů
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Musil Miloš, Ing. (UIFS FIT VUT)
Štourač Jan (LL)
Bendl Jaroslav, Ing. (UIFS FIT VUT)
Brezovský Jan, Mgr., Ph.D. (LL)
Prokop Zbyněk, doc. RnDr., Ph.D. (LL)
Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT)
Martínek Tomáš, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Bednář David, Mgr. (LL)
Damborský Jiří, prof. Mgr., Dr. (LL)
Klíčová slova
mutace, proteinové inženýrství, mutace proteinů, stabilita proteinů, termostabilní proteiny
Abstrakt
Existuje přetrvávající zájem o zlepšování stability proteinů za účelem jejich zvýšené použitelnosti v biomedicínských a biotechnologických aplikacích. Za tímto účelem byla v nedávné době vyvinuta celá řada in silico nástrojů. Bohužel, pouze jednobodové mutace s pouze malým dopadem na stabilitu proteinů mohou být typicky predikovány existujícími nástroji a tato predikce musí být následována náročným procesem proteinové exprese, purifikace a charakterizace. Zde představujeme FireProt, webovou službu pro automatizovaný návrh proteinů, která v rámci svého výpočtu kombinuje strukturní a evoluční informace. FireProt využívá šestnáct nástrojů a tři protein-inženýrské databáze pro konstrukci vysoce spolehlivých stabilních proteinů. Server je doplněn o jednoduché interaktivní rozhraní, které uživateli umožňuje přímo analyzovat  a případně modifikovat navržený termostabilní protein. FireProt je volně dostupný na http://loschmidt.chemi.muni.cz/fireprot.
Rok
2017
Strany
393-399
Časopis
Nucleic Acids Research, roč. 2017, č. 45, ISSN 1362-4962
Vydavatel
Oxford University Press
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11436,
  author = "Milo\v{s} Musil and Jan \v{S}toura\v{c} and Jaroslav Bendl and Jan Brezovsk\'{y} and Zbyn\v{e}k Prokop and Jaroslav Zendulka and Tom\'{a}\v{s} Mart\'{i}nek and David Bedn\'{a}\v{r} and Ji\v{r}\'{i} Damborsk\'{y}",
  title = "FireProt: web server for automated design of thermostable proteins",
  pages = "393--399",
  journal = "Nucleic Acids Research",
  volume = 2017,
  number = 45,
  year = 2017,
  ISSN = "1362-4962",
  doi = "10.1093/nar/gkx285",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11436"
}
Nahoru