Detail publikace

Model-based Radiostereometric Analysis Using Intensity-based 2D/3D Registration Pipeline: Feasibility Study

KLÍMA Ondřej, CHROMÝ Adam, KLEPÁRNÍK Petr, ŠPANĚL Michal a ZEMČÍK Pavel. Model-based Radiostereometric Analysis Using Intensity-based 2D/3D Registration Pipeline: Feasibility Study. In: Conference Materials and Posters of Spring Conference on Computer Graphics SCCG 2017. Mikulov: Vysoké učení technické v Brně, 2017, s. 31-33. ISSN 1335-5694.
Název česky
Studie proveditelnosti modelové radiostereometrické analýzy využívající intenzitní 2D/3D registraci
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíma Ondřej, Ing. (UPGM FIT VUT)
Chromý Adam, Ing., Ph.D. (FEKT VUT)
Klepárník Petr, Ing. (UPGM FIT VUT)
Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Abstrakt

Metody modelové radiostereometrické analýzy (MBRSA) ve většině případů využívají 2D/3D registraci založenou na hranách detekovaných v rentgenových snímcích. V této studii se zaměřujeme na využitelnost intenzitní 2D/3D registrace na poli radiostereometrické analýzy. Pro testování využitelnosti jsme vytvořili sadu umělých i skutečných párových rentgenových snímků kovové dlahy, určené pro zlomeniny vřetenní kosti. Výsledky testování ukazují dostatečnou přesnost intenzitní 2D/3D registrace a robustnost vůči obrazovým artefaktům. Vyhodnocení s využitím umělých rentgenových snímků dosáhlo srovnatelné přesnosti jako metoda založená na nepřekrývajících se oblastí (NOA). Registrace s reálnými rentgenovými snímky nevyžadovala předzpracování vstupních obrázků a nebyla významně ovlivněna přítomností kovových šroubů k přichycení kosti. Tato studie představuje úvodní část probíhajícího výzkumu.

Rok
2017
Strany
31-33
Časopis
Proceeding of Spring Conference on Computer Graphics, roč. 2017, č. 5, ISSN 1335-5694
Sborník
Conference Materials and Posters of Spring Conference on Computer Graphics SCCG 2017
Konference
Spring Conference on Computer Graphics 2017, Mikulov, CZ
Vydavatel
Vysoké učení technické v Brně
Místo
Mikulov, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11439,
  author = "Ond\v{r}ej Kl\'{i}ma and Adam Chrom\'{y} and Petr Klep\'{a}rn\'{i}k and Michal \v{S}pan\v{e}l and Pavel Zem\v{c}\'{i}k",
  title = "Model-based Radiostereometric Analysis Using Intensity-based 2D/3D Registration Pipeline: Feasibility Study",
  pages = "31--33",
  booktitle = "Conference Materials and Posters of Spring Conference on Computer Graphics SCCG 2017",
  journal = "Proceeding of Spring Conference on Computer Graphics",
  volume = 2017,
  number = 5,
  year = 2017,
  location = "Mikulov, CZ",
  publisher = "Brno University of Technology",
  ISSN = "1335-5694",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11439"
}
Nahoru