Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

GeoPose3K: Mountain Landscape Dataset for Camera Pose Estimation in Outdoor Environments

BREJCHA Jan a ČADÍK Martin. GeoPose3K: Mountain Landscape Dataset for Camera Pose Estimation in Outdoor Environments. Image and Vision Computing, roč. 2017, č. 1, s. 1-41. ISSN 0262-8856.
Název česky
GeoPose3K: Dataset horské krajiny pro odhad pozice a orientace kamery v přírodním prostředí
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Brejcha Jan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Čadík Martin, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Abstrakt
Představujeme nový dataset GeoPose3K, který obsahuje přes tři tisíce obrázků horské krajiny s přesnou anotací pozice a orientace kamery. K těmto anotacím pozice a orientace poskytujeme také data pro trénování a evaluaci metod počítačového vidění a aplikací ve venkovních scénách: syntetické hloubkové mapy, mapy normál, simulaci osvětlení a sémantickou segmentaci. Pro ilustraci vlastností datasetu porovnáváme výsledky dosažené state-of-the-art metodou pro vizuální geo-lokalizaci na datasetu GeoPose3K s výsledky dosaženými na existujících datasetech. Pro podporu algoritmů počítačového vidění ve venkovních oblastech navrhujeme několik nových případů užití našeho nového datasetu GeoPose3K.
Rok
2017
Strany
1-41
Časopis
Image and Vision Computing, roč. 2017, č. 1, ISSN 0262-8856
Vydavatel
Elsevier Science
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11463,
   author = "Jan Brejcha and Martin \v{C}ad\'{i}k",
   title = "GeoPose3K: Mountain Landscape Dataset for Camera Pose Estimation in Outdoor Environments",
   pages = "1--41",
   journal = "Image and Vision Computing",
   volume = 2017,
   number = 1,
   year = 2017,
   ISSN = "0262-8856",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11463"
}
Nahoru