Detail publikace

HMM-Based Phrase-Independent i-Vector Extractor for Text-Dependent Speaker Verification

ZEINALI Hossein, SAMETI Hossein a BURGET Lukáš. HMM-Based Phrase-Independent i-Vector Extractor for Text-Dependent Speaker Verification. IEEE/ACM TRANSACTIONS ON AUDIO, SPEECH AND LANGUAGE PROCESSING, roč. 25, č. 7, 2017, s. 1421-1435. ISSN 2329-9290. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7902120
Název česky
Extraktor i-vektorů pro ověřování mluvčího závislé na textu založený na HMM a nezávislý na promluvě
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Zeinali Hossein (AUT.IR)
Sameti Hossein (SHARIF)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

Tento článek popisuje novou strukturu HMM pro verifikaci textově závislých řečníků, která autorům umožnila využít potenciál HMM k modelování časových sekvencí spolu se zavedenou i-vektorovou technikou.

Rok
2017
Strany
1421-1435
Časopis
IEEE/ACM TRANSACTIONS ON AUDIO, SPEECH AND LANGUAGE PROCESSING, roč. 25, č. 7, ISSN 2329-9290
Vydavatel
IEEE Signal Processing Society
DOI
UT WoS
000403311100002
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11466,
  author = "Hossein Zeinali and Hossein Sameti and Luk\'{a}\v{s} Burget",
  title = "HMM-Based Phrase-Independent i-Vector Extractor for Text-Dependent Speaker Verification",
  pages = "1421--1435",
  journal = "IEEE/ACM TRANSACTIONS ON AUDIO, SPEECH AND LANGUAGE PROCESSING",
  volume = 25,
  number = 7,
  year = 2017,
  ISSN = "2329-9290",
  doi = "10.1109/TASLP.2017.2694708",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11466"
}
Nahoru