Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Specification of Requirements Using Unified Modeling Language and Petri Nets

KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Specification of Requirements Using Unified Modeling Language and Petri Nets. International Journal on Advances in Software, roč. 10, č. 12, s. 121-131. ISSN 1942-2628.
Název česky
Specifikace požadavků s využitím jazyka UML a Petriho sítí
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt
Jedním z hlavních problémů, kterými se zabývá softwarové inženýrství, je správná specifikace a implementace požadavků na vyvíjený systém. Mnoho metod používá modely jazyka UML pro specifikaci požadavků a dalšího návrhu systému. Pro ověření specifikace je třeba získat spustitelnou formu modelů nebo musí být implementován prototyp. Přístup prezentovaný v této práci se zaměřuje na formální modelování požadavků, které kombinuje klasické modely pro specifikaci požadavků (diagramy případů užití a diagramy tříd) s modely s formálním základem (Petriho sítě). Vytvořené modely mohou být použity ve všech fázích vývoje včetně specifikace požadavků, ověřování a implementace. Všechny návrhové a validační kroky jsou prováděny na stejných modelech, což zabraňuje chybám způsobeným implementací modelu.
Rok
2017
Strany
121-131
Časopis
International Journal on Advances in Software, roč. 10, č. 12, ISSN 1942-2628
Vydavatel
Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11482,
   author = "Radek Ko\v{c}\'{i} and Vladim\'{i}r Janou\v{s}ek",
   title = "Specification of Requirements Using Unified Modeling Language and Petri Nets",
   pages = "121--131",
   journal = "International Journal on Advances in Software",
   volume = 10,
   number = 12,
   year = 2017,
   ISSN = "1942-2628",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11482"
}
Nahoru