Detail publikace

Redundant Data Types and Operations in HLS and their Use for a Robot Controller Unit Fault Tolerance Evaluation

LOJDA Jakub, PODIVÍNSKÝ Jakub a KOTÁSEK Zdeněk. Redundant Data Types and Operations in HLS and their Use for a Robot Controller Unit Fault Tolerance Evaluation. In: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. Novi Sad: IEEE Computer Society, 2017, s. 359-364. ISBN 978-1-5386-3298-7.
Název česky
Redundantní datové typy a operace v HLS a jejich využití k vyhodnocení odolnosti řadiče robota proti poruchám
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova
Vysokoúrovňová syntéza, redundantní datový typ, redundantní operace, datová cesta, CatapultC, odolnost proti poruchám, řadič robota, C++
Abstrakt
Některá prostředí (např. vesmír, letectví nebo medicína) vyžadují, aby elektronická zařízení zde využívaná vydržela zvýšený výskyt poruch. Navíc, selhání těchto systémů může způsobit ekonomické ztráty, příp. ohrozit lidský život. V takovém případě se využívá tzv. metod odolnosti proti poruchám (OPP). V článku je prezentována metoda vyhodnocení důležitosti jednotlivých částí systému za využití námi navržené metody vkládání redundance do algoritmu za účelem zvýšení OPP. Vkládání probíhá ještě před samotnou aplikací metod vysokoúrovňové syntézy. Metoda je v článku rovněž stručně popsána. Části systému jsou tvořeny operacemi a datovými proměnnými. Experimentální vyhodnocení je provedeno za využití FPGA s konfigurační pamětí SRAM a naší evaluační platformy, jež je založena na funkční verifikaci a injektoru poruch.
Rok
2017
Strany
359-364
Sborník
Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium
Konference
15th IEEE EAST-WEST DESIGN & TEST SYMPOSIUM, Dr Zorana Đinđića 1, 21101, Novi Sad, RS
ISBN
978-1-5386-3298-7
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Novi Sad, RS
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11493,
   author = "Jakub Lojda and Jakub Podiv\'{i}nsk\'{y} and Zden\v{e}k Kot\'{a}sek",
   title = "Redundant Data Types and Operations in HLS and their Use for a Robot Controller Unit Fault Tolerance Evaluation",
   pages = "359--364",
   booktitle = "Proceedings of IEEE East-West Design \& Test Symposium",
   year = 2017,
   location = "Novi Sad, RS",
   publisher = "IEEE Computer Society",
   ISBN = "978-1-5386-3298-7",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11493"
}
Nahoru