Detail publikace

Approximate Circuits in Low-Power Image and Video Processing: The Approximate Median Filter

SEKANINA Lukáš, VAŠÍČEK Zdeněk a MRÁZEK Vojtěch. Approximate Circuits in Low-Power Image and Video Processing: The Approximate Median Filter. Radioengineering, roč. 26, č. 3, s. 623-632. ISSN 1210-2512. Dostupné z: https://www.radioeng.cz/fulltexts/2017/17_03_0623_0632.pdf
Název česky
Aproximativní obvody v nízkopříkonovém zpracování obrazu a videa: Aproximativní mediánový filtr
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Nízkopříkonové obvody zpracovávající obraz a video jsou klíčové v mnoha aplikacích počítačového vidění. Tradiční techniky používané pro snížení příkonu v těchto aplikacích byly v poslední době doplněny technikami obvodové aproximace - ty využívají faktu, že jsou tyto aplikace schopné tolerovat velké množství chyb, a proto lze redukovat příkon při rozumném snížení kvality obrazu. Na základě prozkoumání relevantní literatury jsme identifikovali obvodové komponenty, které byly nejčastěji aproximovány, a příslušné aproximační metody. Jednou z těchto komponent je mediánový obrazový filtr. V článku jsou popsány, vyhodnoceny a porovnány dvě aproximační strategie založené  na kartézském genetickém programování, které byly využity pro aproximaci různých běžných implementací  mediánového filtru. Byla zkoumána kompromisní řešení získaná těmito aproximačními strategiemi. Experimentální ověření metody odhalilo, že je výhodnější filtry evolučně navrhovat z náhodně vygenerované počáteční populace než aproximovat konvenční řešení.

Rok
2017
Strany
623-632
Časopis
Radioengineering, roč. 26, č. 3, ISSN 1210-2512
DOI
UT WoS
000411297800001
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11495,
  author = "Luk\'{a}\v{s} Sekanina and Zden\v{e}k Va\v{s}\'{i}\v{c}ek and Vojt\v{e}ch Mr\'{a}zek",
  title = "Approximate Circuits in Low-Power Image and Video Processing: The Approximate Median Filter",
  pages = "623--632",
  journal = "Radioengineering",
  volume = 26,
  number = 3,
  year = 2017,
  ISSN = "1210-2512",
  doi = "10.13164/re.2017.0623",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11495"
}
Soubory
Nahoru