Detail publikace

Semi-automatic ct image segmentation using random forests learned from partial annotations

KODYM Oldřich a ŠPANĚL Michal. Semi-automatic ct image segmentation using random forests learned from partial annotations. In: Proceedings of the 11th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies - Volume 2: BIOIMAGING. Funchal: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2018, s. 124-131. ISBN 978-989-758-278-3. Dostupné z: http://www.scitepress.org/DigitalLibrary/PublicationsDetail.aspx?ID=3oP1dAKzK9U=&t=1
Název česky
Segmentace 3D obrazu s využítím metod Graph-Cut a Random Forests
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Kodym Oldřich, Ing. (UPGM FIT VUT)
Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

Segmentace lidské tkáně je kritickým krokem nejen v procesu její vizualizace a diagnózy, ale také pro účely předoperačního plánování a tvorby pacientsky specifických implantátů. Manuální segmentace 3D dat získaných při CT vyšetření je pro klinické experty časově velmi náročná úloha a proto je automatizace tohoto procestu vysoce žádoucí. Výsledky plně automatických přístupů často postrádají požadovanou přesnost v případech nestandardních pacientů, ačkoliv právě v těchto případech je počítačové plánování důležité. Proto jsou vyvíjeny poloautomatické přístupy vyžadující jistou míru uživatelské interakce. Tato práce prezentuje poloautomatickou metodu 3D segmentace aplikovatelnou na libovolnou tkáň, jejímž vstupem je několik uživatelsky označených řezů. Tyto řezy jsou využity pro trénování klasifikačních náhodných lesů, které provedou odhad tvaru objektu ve zbytku neoznačených řezů a finální segmentace je získaná s využitím metody řezu grafem. Přesnost navržené metody je testována na CT datasetech tvrdých tkání, které obsahují holenní, stehenní a pažní kosti, dolní čelist a jednotlivé zuby pomocí Dice koeficientu překryvu s kompletně uživatelsky segmentovanými daty těchto tkání.

Rok
2018
Strany
124-131
Sborník
Proceedings of the 11th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies - Volume 2: BIOIMAGING
Konference
5th Iternational Conference on Bioimaging, Funchal, Madeira - Portugal, PT
ISBN
978-989-758-278-3
Vydavatel
Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication
Místo
Funchal, PT
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11508,
  author = "Old\v{r}ich Kodym and Michal \v{S}pan\v{e}l",
  title = "Semi-automatic ct image segmentation using random forests learned from partial annotations",
  pages = "124--131",
  booktitle = "Proceedings of the 11th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies - Volume 2: BIOIMAGING",
  year = 2018,
  location = "Funchal, PT",
  publisher = "Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication",
  ISBN = "978-989-758-278-3",
  doi = "10.5220/0006588801240131",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11508"
}
Nahoru