Detail publikace

Role of circuit representation in evolutionary design of energy-efficient approximate circuits

MRÁZEK Vojtěch, VAŠÍČEK Zdeněk a HRBÁČEK Radek. Role of circuit representation in evolutionary design of energy-efficient approximate circuits. IET Computers & Digital Techniques, roč. 2018, č. 4, s. 139-149. ISSN 1751-8601. Dostupné z: http://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/iet-cdt.2017.0188
Název česky
Role reprezentace obvodů v evolučním návrhu energeticky efektivních aproximačních obvodů
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt
Aproximační počítání bylo představeno jako metoda pro konstrukci systému, které jsou energeticky efektivní. Otevřená otázka je, jak efektivně získat aproximační obvody vykazující dobrý poměr mezi klíčovými vlastnostmi obvodů - chyba, elektrický příkon, plocha a zpoždění. Použití evolučních algoritmů vedlo k zajímavým výsledkům. Ovšem z důvodu problému škálovatelnosti se navrhovaly pouze malé obvody. Tato studie ukazuje, jak posunout limity evolučního návrhu obvodů pomocí zvolení vhodné reprezentace a efektivního vyhodnocování kvality obvodů. Konkrétně autoři ukazují, že použití úplných sčítaček jako stavebních bloků umožňuje efektivněji aproximovat obvody. Autoři se zaměřili na aproximaci klíčových aritmetických obvodů jako jsou sčítačky a násobičky. Byla vytvořena knihovna energeticky efekticních 12-bit násobiček s garantovanou chybou. Tato knihovna obsahuje 65 Pareto dominatních řešení v parametrech plochy, příkonu, zpoždění a chyby.
Rok
2018
Strany
139-149
Časopis
IET Computers & Digital Techniques, roč. 2018, č. 4, ISSN 1751-8601
Vydavatel
The Institution of Engineering and Technology
DOI
UT WoS
000436957700004
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11515,
  author = "Vojt\v{e}ch Mr\'{a}zek and Zden\v{e}k Va\v{s}\'{i}\v{c}ek and Radek Hrb\'{a}\v{c}ek",
  title = "Role of circuit representation in evolutionary design of energy-efficient approximate circuits",
  pages = "139--149",
  journal = "IET Computers \& Digital Techniques",
  volume = 2018,
  number = 4,
  year = 2018,
  ISSN = "1751-8601",
  doi = "10.1049/iet-cdt.2017.0188",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11515"
}
Nahoru