Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Symptoms Detection in Eye Retina Image

KOŠTIALIK Daniel, MARUNIAK Lukáš a DRAHANSKÝ Martin. Symptoms Detection in Eye Retina Image. In: 2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence. Hawaii: IEEE Computer Society, 2017, s. 3088-3093. ISBN 978-1-5386-4058-6.
Název česky
Detekce symptomů v obrazu sítnice oka
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Koštialik Daniel, Bc. (FIT VUT)
Maruniak Lukáš, Ing. (UITS FIT VUT)
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Klíčová slova
sítnice oka, symptom, makula, optický disk, segmentace
Abstrakt
Diabetická retinopatie a věkem podmíněná degenerace makuly patří mezi nejčastější onemocnění sítnice oka, které způsobují částečnou či kompletní slepotu. Cílem této studie je navrhnout a implementovat software pro automatickou detekci symptomů v obrazech z fundus kamery. Detekční algoritmus je založen na segmentačních metodách a následné analýze segmentovaných oblastí. Detekce objektů sítnice, jako je optický disk, makula a krevní řečiště, je významná před detekcí symptomů, neboť tyto mohou nepříznivě ovlivnit výsledky této analýzy. Bylo celkem analyzováno 259 obrázků ze čtyř databází a algoritmus dosahuje úspěšnosti ve výši 90 %. Software je vhodné používat v kombinaci s patřičným hardwarem a optickými zařízeními, a může nalézt uplatnění ve monitorování globální populace.
Rok
2017
Strany
3088-3093
Sborník
2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence
Konference
2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, Hawaii, USA, US
ISBN
978-1-5386-4058-6
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Hawaii, US
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11531,
   author = "Daniel Ko\v{s}tialik and Luk\'{a}\v{s} Maruniak and Martin Drahansk\'{y}",
   title = "Symptoms Detection in Eye Retina Image",
   pages = "3088--3093",
   booktitle = "2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence",
   year = 2017,
   location = "Hawaii, US",
   publisher = "IEEE Computer Society",
   ISBN = "978-1-5386-4058-6",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11531"
}
Nahoru