Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

A Comparative Study on Crossover in Cartesian Genetic Programming

HUSA Jakub a KALKREUTH Roman. A Comparative Study on Crossover in Cartesian Genetic Programming. In: Genetic Programming 21st European Conference, EuroGP 2018, Proceedings. Cham: Springer International Publishing, 2018, s. 203-219. ISBN 978-3-319-77553-1.
Název česky
Srovnávací studie o křížení v Kartézském genetickém Programování
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Husa Jakub, Ing. (UPSY FIT VUT)
Kalkreuth Roman, MSc. (TUDO)
Abstrakt

Metoda kartézského genetického programování obvykle používá pouze jediný genetický operátor, mutaci. Zatím co vlastnosti mutace byly předmětem řady studií a její vliv na evoluční proces je tak dobře znám, vlastnosti operátoru křížení nejsou zdaleka tak dobře prozkoumány. Tento článek prezentuje srovnávací studii několika dříve navržených operátorů křížení CGP, a dále pak navrhuje jeden zcela nový operátor založený na principu vyměňování bloků fenotypu mezi rodiči. Provedené experimenty poskytují novou perspektivu na srovnávací studie CGP a obtíže spojené se spravedlivým srovnáním výsledků jednotlivých metod. Dosažené výsledky ukazují, že existují úlohy kde operátory křížení umožňují významně překonat výsledky poskytované standardní metodou (1 + lambda). Otázka nalezení univerzálního operátoru křížení v CGP však zůstává otevřena.
Rok
2018
Strany
203-219
Sborník
Genetic Programming 21st European Conference, EuroGP 2018, Proceedings
Konference
21st European Conference on Genetic Programming, Parma, IT
ISBN
978-3-319-77553-1
Vydavatel
Springer International Publishing
Místo
Cham, CH
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11555,
  author = "Jakub Husa and Roman Kalkreuth",
  title = "A Comparative Study on Crossover in Cartesian Genetic Programming",
  pages = "203--219",
  booktitle = "Genetic Programming 21st European Conference, EuroGP 2018, Proceedings",
  year = 2018,
  location = "Cham, CH",
  publisher = "Springer International Publishing",
  ISBN = "978-3-319-77553-1",
  doi = "10.1007/978-3-319-77553-1\_13",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11555"
}
Nahoru