Detail publikace

Extraction of Information from .NET Executable Files

MILKOVIČ Marek. Extraction of Information from .NET Executable Files. In: Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2017. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS Assn., 2017, s. 1-9. ISBN 978-80-87952-22-1.
Název česky
Extrakce informací ze spustitelných souborů ve formátu .NET
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Milkovič Marek, Ing. (UIFS FIT VUT)
Klíčová slova

reverzné inženýrství, spustitelné soubory, .NET, rekonstrukce typů, typelib

Abstrakt

Výskyt škodlivýho softvéru napsaného v .NET jazycích prudce roste. Extrakce informací ze spustitelných souborů v .NET formátu je proto nutný krok k boji proti takovéhlemu druhu škodlivého softvéru. V tomhle článku navrhujeme metódy pri extrakci informací z .NET souborů, které jsou bezpečné a platformově nezávislé. Tyhle metody zahrňují typovou rekonstrukci, ale také extrakci unikátních rysů ako jsou TypeLib identifikátor, nebo Module Version identifikátor. V tomhle článku jsme také vytkli chyby, které jse dělají v tomhle oboru. Implementaci navrhnutých metod jsme porovnali s již existujícími .NET disassemblermi s dobrými výsledky. Extraktované informace jse plánují použít ve tvorbě detekčných vzorů, zhlukování a jiných oblastí ve firmě Avast Software.

Rok
2017
Strany
1-9
Sborník
Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2017
Konference
International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2017, Brno, CZ
ISBN
978-80-87952-22-1
Vydavatel
Akademické sdružení MAGNANIMITAS Assn.
Místo
Hradec Králové, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11564,
   author = "Marek Milkovi\v{c}",
   title = "Extraction of Information from .NET Executable Files",
   pages = "1--9",
   booktitle = "Sborn\'{i}k p\v{r}\'{i}sp\v{e}vk\r{u} Mezin\'{a}rodn\'{i} Masarykovy konference pro doktorandy a mlad\'{e} v\v{e}deck\'{e} pracovn\'{i}ky 2017",
   year = 2017,
   location = "Hradec Kr\'{a}lov\'{e}, CZ",
   publisher = "Akademick\'{e} sdru\v{z}en\'{i} MAGNANIMITAS Assn.",
   ISBN = "978-80-87952-22-1",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11564"
}
Nahoru