Detail publikace

Netfox Detective 2.0 - Nástroj pro síťovou forenzní analýzu

PLUSKAL Jan. Netfox Detective 2.0 - Nástroj pro síťovou forenzní analýzu. FIT-TR-2017-06: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2017.
Typ
technická zpráva
Jazyk
čeština
Autoři
Pluskal Jan, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Abstrakt

Tato technická zpráva popisuje novinky implementované v
nástroji Netfox Detective 2.0. Podrobně je diskutovaná architektura nástroje a ospravedlňuje propojení jednotlivých modulů. Unikátní řešení schopné
rekonstruovat zachycenou komunikaci i v případě, že záchyt neobsahuje
všechna data je implementováno jako součást nástroje Netfox Framework.
Provedená refaktorizace řešení jako nejvýznamnější odlišnost od první
verze připravuje nástroj na použití v distribuovaném prostředí spolu s
pevně definovanou persistenční vrstvou aktuálně využívající SQL databázi. Z vizualizační části text popisuje použití Inversion of Control kontejneru, který umožňuje implementaci plug-in analyzátorů, které mohou
získávat již zpracovaná data, případně kompletně ovládat samotný nástroj. Tento text je určený jako programová dokumentace a předpokládá
základní znalost architektury počítačových sítí, programování na platformě .NET a použitých návrhových vzorů.

Rok
2017
Strany
16
Vydavatel
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Místo
FIT-TR-2017-06, CZ
BibTeX
@TECHREPORT{FITPUB11567,
   author = "Jan Pluskal",
   title = "Netfox Detective 2.0 - N\'{a}stroj pro s\'{i}\v{t}ovou forenzn\'{i} anal\'{y}zu",
   pages = 16,
   year = 2017,
   location = "FIT-TR-2017-06, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11567"
}
Soubory
Nahoru