Detail publikace

Sociální sítě: Sběr a analýza dat v souvislosti s bezpečnostními incidenty

BURGET Radek. Sociální sítě: Sběr a analýza dat v souvislosti s bezpečnostními incidenty. FIT-TR-2017-11, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2017.
Název anglicky
Social Networks: Gathering and Analysis of Data Related to Security Incidents
Typ
technická zpráva
Jazyk
čeština
Autoři
Abstrakt

Sociální sítě jsou v současnosti velmi populární komunikační prostředek umožňující sdílení velkého množství informací různých typů mezi uživateli, ale i jejich veřejné publikování. Z pohledu zpracování dat z bezpečnostních incidentů představují sociální sítě jednak potenciální zdroj těchto incidentů, současně však i potenciálně bohatý zdroj informací, který je možno využít při jejich zkoumání. V tomto dokumentu představujeme analýzu relevantních bezpečnostní incidentů a následně pak relevantních zdrojů informací, které zahrnují zejména nejpoužívanější sociální sítě a data o využívání webových prohlížečů na lokálních počítačích. Dále pak popisujeme architekturu softwarového nástroje navrženého pro získání, uložení a vyhodnocení velkého množství dat z těchto velmi různorodých zdrojů. Tento nástroj byl navržen s ohledem na rozšiřitelnost, škálovatelnost a možnost práce v distribuovaném prostředí a navržené principy byly ověřeny na prototypové implementaci.

Rok
2017
Strany
23
Vydavatel
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Místo
FIT-TR-2017-11, Brno, CZ
BibTeX
@TECHREPORT{FITPUB11573,
   author = "Radek Burget",
   title = "Soci\'{a}ln\'{i} s\'{i}t\v{e}: Sb\v{e}r a anal\'{y}za dat v souvislosti s bezpe\v{c}nostn\'{i}mi incidenty",
   pages = 23,
   year = 2017,
   location = "FIT-TR-2017-11, Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11573"
}
Soubory
Nahoru