Detail publikace

Generation of Test Samples for Construction of Dashboard Design Guidelines: Impact of Color on Layout Balance

PASTUSHENKO Olena, HYNEK Jiří a HRUŠKA Tomáš. Generation of Test Samples for Construction of Dashboard Design Guidelines: Impact of Color on Layout Balance. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Trends and Advances in Information Systems and Technologies. Naples: Springer International Publishing, 2018, s. 980-990. ISBN 978-3-319-77711-5.
Název česky
Generování testovacích vzorků pro tvorbu principů návrhu nástroje dashboard: Vliv barvy na vyvážení grafického rozvržení
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Pastushenko Olena, Ing. (UIFS FIT VUT)
Hynek Jiří, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (VCIT FIT VUT)
Abstrakt

Evaluace uživatelských rozhraní založená na metrikách je slibný způsob, jakým lze rychle ověřovat jejich použitelnost spolu s dalšími aspekty jejich návrhu. Vývoj takových metrik nicméně vyžaduje dostatečně velkou trénovací množinu realisticky vypadajících vzorků uživatelských rozhraní, které nemusí být vždy snadné nalézt. Tento článek popisuje postup přípravy takovýchto vzorků. Je zde představen konfigurovatelný generátor založený na kompozici obrazovky z jednoduchých grafických prvků (tzv. widget) na základě předdefinovaného modelu. Pro tyto a podobné účely byla vyvinuta knihovna využívající možnosti jazyka JavaScript a nástroje Vue.js. Závěrem je představeno využití implementovaného generátoru pro tvorbu vzorků uživatelských rozhraní nástroje dashboard, které jsou následně využity pro ověření významu barvy pro výpočet vyvážení grafického rozvržení.

Rok
2018
Strany
980-990
Sborník
Advances in Intelligent Systems and Computing
Řada
Trends and Advances in Information Systems and Technologies
Konference
6th World Conference on Information Systems and Technologies, Naples, IT
ISBN
978-3-319-77711-5
Vydavatel
Springer International Publishing
Místo
Naples, IT
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11574,
  author = "Olena Pastushenko and Ji\v{r}\'{i} Hynek and Tom\'{a}\v{s} Hru\v{s}ka",
  title = "Generation of Test Samples for Construction of Dashboard Design Guidelines: Impact of Color on Layout Balance",
  pages = "980--990",
  booktitle = "Advances in Intelligent Systems and Computing",
  series = "Trends and Advances in Information Systems and Technologies",
  year = 2018,
  location = "Naples, IT",
  publisher = "Springer International Publishing",
  ISBN = "978-3-319-77711-5",
  doi = "10.1007/978-3-319-77712-2\_93",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11574"
}
Nahoru