Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Residual Memory Networks in Language Modeling: Improving the Reputation of Feed-Forward Networks

BENEŠ Karel, BASKAR Murali K. a BURGET Lukáš. Residual Memory Networks in Language Modeling: Improving the Reputation of Feed-Forward Networks. In: Proceedings of Interspeeech 2017. Stockholm: International Speech Communication Association, 2017, s. 284-288. ISSN 1990-9772. Dostupné z: http://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2017/pdfs/1442.PDF
Název česky
Sítě s reziduální pamětí pro jazykové modelování: zlepšení reputace dopředných sítí
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Beneš Karel, Ing. (UPGM FIT VUT)
Baskar Murali K. (UPGM FIT VUT)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt
Článek pojednává o sítích s reziduální pamětí pro jazykové modelování: zlepšení reputace dopředných sítí.
Rok
2017
Strany
284-288
Časopis
Proceedings of Interspeech, roč. 2017, č. 8, ISSN 1990-9772
Sborník
Proceedings of Interspeeech 2017
Konference
Interspeech 2017, Stockholm, SE
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Stockholm, SE
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11578,
  author = "Karel Bene\v{s} and K. Murali Baskar and Luk\'{a}\v{s} Burget",
  title = "Residual Memory Networks in Language Modeling: Improving the Reputation of Feed-Forward Networks",
  pages = "284--288",
  booktitle = "Proceedings of Interspeeech 2017",
  journal = "Proceedings of Interspeech",
  volume = 2017,
  number = 08,
  year = 2017,
  location = "Stockholm, SE",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "1990-9772",
  doi = "10.21437/Interspeech.2017-1442",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11578"
}
Nahoru