Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

2016 BUT Babel system: Multilingual BLSTM acoustic model with i-vector based adaptation

KARAFIÁT Martin, BASKAR Murali K., MATĚJKA Pavel, VESELÝ Karel, GRÉZL František, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. 2016 BUT Babel system: Multilingual BLSTM acoustic model with i-vector based adaptation. In: Proceedings of Interspeech 2017. Stockholm: International Speech Communication Association, 2017, s. 719-723. ISSN 1990-9772. Dostupné z: http://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2017/pdfs/1775.PDF
Název česky
2016 systém VUT pro Babel: Multilingvální BLSTM akustický model s adaptací založenou na i-vektorech
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt
Článek pojednává o 2016 systému VUT pro Babel: Multilingvální BLSTM akustický model s adaptací založenou na i-vektorech.
Rok
2017
Strany
719-723
Časopis
Proceedings of Interspeech, roč. 2017, č. 8, ISSN 1990-9772
Sborník
Proceedings of Interspeech 2017
Konference
Interspeech 2017, Stockholm, SE
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Stockholm, SE
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11579,
  author = "Martin Karafi\'{a}t and K. Murali Baskar and Pavel Mat\v{e}jka and Karel Vesel\'{y} and Franti\v{s}ek Gr\'{e}zl and Luk\'{a}\v{s} Burget and Jan \v{C}ernock\'{y}",
  title = "2016 BUT Babel system: Multilingual BLSTM acoustic model with i-vector based adaptation",
  pages = "719--723",
  booktitle = "Proceedings of Interspeech 2017",
  journal = "Proceedings of Interspeech",
  volume = 2017,
  number = 08,
  year = 2017,
  location = "Stockholm, SE",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "1990-9772",
  doi = "10.21437/Interspeech.2017-1775",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11579"
}
Nahoru