Detail publikace

Analysis of Score Normalization in Multilingual Speaker Recognition

MATĚJKA Pavel, NOVOTNÝ Ondřej, PLCHOT Oldřich, BURGET Lukáš, DIEZ Sánchez Mireia a ČERNOCKÝ Jan. Analysis of Score Normalization in Multilingual Speaker Recognition. In: Proceedings of Interspeech 2017. Stockholm: International Speech Communication Association, 2017, s. 1567-1571. ISSN 1990-9772. Dostupné z: http://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2017/pdfs/0803.PDF
Název česky
Analýza normalizace skóre v multilingválním rozpoznávání mluvčího
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Článek pojednává o analýze normalizace skóre v multilingválním rozpoznávání mluvčího. V tomto článku je porovnáváno několik normalizačních technik.

Rok
2017
Strany
1567-1571
Časopis
Proceedings of Interspeech - on-line, roč. 2017, č. 8, ISSN 1990-9772
Sborník
Proceedings of Interspeech 2017
Konference
Interspeech Conference, Stockholm, SE
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Stockholm, SE
DOI
UT WoS
000457505000324
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11580,
  author = "Pavel Mat\v{e}jka and Ond\v{r}ej Novotn\'{y} and Old\v{r}ich Plchot and Luk\'{a}\v{s} Burget and Mireia S\'{a}nchez Diez and Jan \v{C}ernock\'{y}",
  title = "Analysis of Score Normalization in Multilingual Speaker Recognition",
  pages = "1567--1571",
  booktitle = "Proceedings of Interspeech 2017",
  journal = "Proceedings of Interspeech - on-line",
  volume = 2017,
  number = 08,
  year = 2017,
  location = "Stockholm, SE",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "1990-9772",
  doi = "10.21437/Interspeech.2017-803",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11580"
}
Nahoru