Detail publikace

Analysis and Description of ABC Submission to NIST SRE 2016

PLCHOT Oldřich, MATĚJKA Pavel, SILNOVA Anna, NOVOTNÝ Ondřej, DIEZ Sánchez Mireia, ROHDIN Johan A., GLEMBEK Ondřej, BRÜMMER Niko, SWART Albert du Preez, PRIETO Jesús J., GARCIA Perera Leibny Paola, BUERA Luis, KENNY Patrick, ALAM Jahangir a BHATTACHARYA Gautam. Analysis and Description of ABC Submission to NIST SRE 2016. In: Proceedings of Interspeech 2017. Stockholm: International Speech Communication Association, 2017, s. 1348-1352. ISSN 1990-9772. Dostupné z: http://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2017/pdfs/1498.PDF
Název česky
Analýza a popis ABC systému pro NIST SRE 2016
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Matějka Pavel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Silnova Anna, MSc., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Novotný Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Diez Sánchez Mireia, M.Sc., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Rohdin Johan A., Dr. (UPGM FIT VUT)
Glembek Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Brümmer Niko (Agnitio)
Swart Albert du Preez (Agnitio)
Prieto Jesús J. (Agnitio)
Garcia Perera Leibny Paola (Agnitio)
Buera Luis, Dr. (NUANCE)
Kenny Patrick (CRIM)
Alam Jahangir (CRIM)
Bhattacharya Gautam (CRIM)
URL
Abstrakt

Tento článek je o analýze a popisu ABC Submission do NIST SRE 2016 evaluace. Představili jsme různé systémy týmu ABC, které jsou navrženy tak, aby zvládly nesoulad datové sady a neanglická data. Představili jsme a porovnali několik strategií fúze a kalibrace a odhalili a diskutovali jsme problémy, které přináší SRE16.

Rok
2017
Strany
1348-1352
Časopis
Proceedings of Interspeech - on-line, roč. 2017, č. 8, ISSN 1990-9772
Sborník
Proceedings of Interspeech 2017
Konference
Interspeech Conference, Stockholm, SE
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Stockholm, SE
DOI
UT WoS
000457505000280
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11581,
  author = "Old\v{r}ich Plchot and Pavel Mat\v{e}jka and Anna Silnova and Ond\v{r}ej Novotn\'{y} and Mireia S\'{a}nchez Diez and A. Johan Rohdin and Ond\v{r}ej Glembek and Niko Br{\"{u}}mmer and Preez du Albert Swart and J. Jes\'{u}s Prieto and Paola Leibny Perera Garcia and Luis Buera and Patrick Kenny and Jahangir Alam and Gautam Bhattacharya",
  title = "Analysis and Description of ABC Submission to NIST SRE 2016",
  pages = "1348--1352",
  booktitle = "Proceedings of Interspeech 2017",
  journal = "Proceedings of Interspeech - on-line",
  volume = 2017,
  number = 08,
  year = 2017,
  location = "Stockholm, SE",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "1990-9772",
  doi = "10.21437/Interspeech.2017-1498",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11581"
}
Nahoru